• Huvudmeny

Bohuslänska - språkprov med kommentar

Boken består av bohuslänska texter med språkliga kommentarer. En cd med inspelade språkprov medföljer.

Tillfälligt slut

Författare: Reinert Kvillerudmn

Utgivningsår: 1999

Boken består av bohuslänska texter med språkliga kommentarer. Den ger bland annat möjlighet att med hjälp av en medföljande CD bekanta sig med bohuslänsk dialekt inspelad under senare delen av 1900-talet - minst ett inspelat språkprov från varje härad i Bohuslän, från områden med speciell språkvariation två. Den ger även möjlighet att ta del av språkliga kommentarer om bohuslänska.

Kommentardelen innehåller bland annat en kortfattad språkhistorisk återblick samt olika kapitel, som kortfattat och i relation till dialekttexterna behandlar de bohuslänska målens språkliga bakgrund, uttalsförhållanden, ordböjning, ordbildning, ordförråd i allmänhet, lånord från olika språk, meningsbyggnad och språkkonstruktioner. Kommentaren är främst till för dem som vill lära sig mera om bohuslänska eller som önskar bruka dialektmaterialet i sin undervisning.

Boken bygger i huvudsak på det inspelade folkmålsmaterialet från Bohuslän som finns på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG). I DAG:s samlingar återfinns originalen till de flesta av de inspelningar som förekommer på den medföljande CD-skivan och som också är utskrivna och kommenterade i boken. Vidare förekommer det i en särskild följande avdelning flera skriftliga språkprov på dialekten, hämtade från DAG:s samlingar eller vissa tryckta källor.

Läs mer

Länkar till nyheter, inblickar, projekt eller liknande på egna sidorna. Ej länka till externa bokförlag.

Uppdaterad 09 november 2017

Villkor

Våra digitala publikationer laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer via knappen "Hämta som pdf" på publikationssidan.

Om en publikation finns i tryckt form visas knappen ”Beställ tryckt exemplar” på publikationssidan. Då kan du beställa den via ett beställningsformulär. Kostnad för frakt tillkommer och du betalar mot faktura.

Vill du köpa flera olika böcker i samma beställning? Kontakta oss så hjälper vi till!