• Huvudmeny

Det ropades i skymningen... Vidskepelse och trolldomstro på Gotland

En folkloristisk-historisk framställning som behandlar en gången tids tro, tänkande och världsbilder.

Författare: Bodil Nildin-Wall, Jan-Inge Wall

Utgivningsår: 1996

Föreliggande framställning visar den betydelse som trosföreställningar och sägner hade för människorna på Gotland under främst sista hälften av 1600-talet och de första årtiondena av 1700-talet.

Boken behandlar trosföreställningar och berättelser om övernaturliga fenomen och väsen. Den är avsedd att framvisa den stora betydelse dylika företeelser hade för människorna i gången tid och hur tro och dikt påverkade deras uppfattning av omvärlden och präglade deras beteende.

De två första kapitlen är avsedda att ge en inblick i den tankevärld som fanns och bilda en bakgrund till det tredje kapitlet som behandlar en trolldomsprocess i Visby och dess följder.

Uppdaterad 22 september 2016

Villkor

Våra digitala publikationer laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer via knappen "Hämta som pdf" på publikationssidan.

Om en publikation finns i tryckt form visas knappen ”Beställ tryckt exemplar” på publikationssidan. Då kan du beställa den via ett beställningsformulär. Kostnad för frakt tillkommer och du betalar mot faktura.

Vill du köpa flera olika böcker i samma beställning? Kontakta oss så hjälper vi till!