• Huvudmeny

Evi gläjja och andra marknader i Värmland

En historisk framställning av Värmlands marknader. Ett fyrtiotal värmländska marknader har uppsprårats, och de flesta skildras utförligt.

Hämta som pdfPDF (pdf, 26.1 MB)

Författare: Arvid Ernvik

Utgivningsår: 1978

Knut Liljebjörn, Erik Gustaf Geijers svärfader, berättar i sina minnen om ett besök vid Nysäters marknad. Som vanligt hade gillbergabor och glavabor m.fl. anordnat ett präktigt slagsmål, och bondjäntor och pigor fick ta hand om sina blodiga kavaljerer. Liljebjörn lade märke till en vid pass 70-årig bonde, som höll sig ett stycke vid sidan om en grupp bärsärkar. Gubben hoppade gråtande upp och ned och slet i sitt långa hår. Tillfrågad om orsaken till den häftiga sinnesrörelsen svarade han: "I slika lekar har jag förr kunnat vara med, men nu duger jag till intet!" På den tiden ansågs det som en skam att komma hem från en marknad utan blåmärken.

Berättelsen är ett prov på de livliga episoder ur forna tiders marknadsliv som skildras i boken. Boken innehåller en utförlig historisk framställning av Värmlands marknader, vilken bygger på ett rikhaltigt arkivmaterial, gamla almanackor, tryckta kungl. förordningar, brev och resolutioner m.m. samt en omfattande litteratur. Ett fyrtiotal värmländska marknader har uppsprårats, och de flesta skildras utförligt.

Västvärmlänningarnas gränshandel, som myndigheterna sökte stävja genom inrättande av marknader, får ett särskilt kapitel. En tredjedel av bokens utrymme ägnas åt folklivet på marknaderna, sådant som skildras i våra folkminnesarkivs uppteckningar. De oundvikliga slagsmålen ägnas ett eget kapitel. Även hästskojare och s.k. klockjudar bestås särskilda avsnitt.

Som vanligt har Ernvik försett också detta arbete med noter samt käll- och litteraturförteckning.

Boken avslutas med marknadsbilder från skilda håll i Värmland.

Uppdaterad 26 september 2016

Villkor

Våra digitala publikationer laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer via knappen "Hämta som pdf" på publikationssidan.

Om en publikation finns i tryckt form visas knappen ”Beställ tryckt exemplar” på publikationssidan. Då kan du beställa den via ett beställningsformulär. Kostnad för frakt tillkommer och du betalar mot faktura.

Vill du köpa flera olika böcker i samma beställning? Kontakta oss så hjälper vi till!