• Huvudmeny

Se språket – barns tillgång till svenskt teckenspråk

En rapport om hur förutsättningarna för att lära sig och utveckla det svenska teckenspråket skiljer sig åt mellan teckenspråkiga döva, hörselskadade och hörande barn.

Hämta som pdfPDF (pdf, 3 MB)

Författare: Tommy Lyxell

Utgivningsår: 2014

Teckenspråkiga förskolor och skolor har en viktig roll för barnen, men trenden är att färre barn får tillgång till dessa språkmiljöer. Dessutom urholkas den språkliga kvaliteten när större fokus läggs på barnens talförmåga och kunskaper i svenskt teckenspråk inte värderas tillräckligt högt.

Tommy Lyxell, språkvårdare i svenskt teckenspråk, föreslår flera åtgärder för att komma tillrätta med denna brist. Rapporten tar även upp föräldrarnas och hörselvårdens roll för barnens språkval.

Uppdaterad 21 september 2016

Villkor

Våra digitala publikationer laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer.

Vill du beställa ett tryckt exemplar används ett beställningsformulär. Kostnad för frakt tillkommer och betalning sker via faktura.

Vill du köpa flera olika böcker i samma beställning? Kontakta oss så hjälper vi till!