• Huvudmeny

Tolkordlista svenska–arabiska

Boken ges ut av förlag och går inte att beställa via institutet.

Utgivningsår: 2019

Förlag: Norstedts Juridik

Om tolkordlistorna

Den svenska basordlistan som ligger till grund för översättningarna har successivt utökats och innehåller nu ca 6 500 termer. De tar i första hand upp fackord inom:

  • rättsväsende
  • socialförsäkring
  • medicin och psykiatri
  • arbetsmarknad
  • pension

Olika svenska myndigheter har sedan 1971 givit ut ordlistor för tolkar i fickformat. Från och med 2012 är det Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen som ansvarar för utgivningen.

Uppdaterad 10 juni 2019

Villkor

Våra digitala publikationer laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer via knappen "Hämta som pdf" på publikationssidan.

Om en publikation finns i tryckt form visas knappen ”Beställ tryckt exemplar” på publikationssidan. Då kan du beställa den via ett beställningsformulär. Kostnad för frakt tillkommer och du betalar mot faktura.

Vill du köpa flera olika böcker i samma beställning? Kontakta oss så hjälper vi till!