• Huvudmeny

Ortnamnen i Göteborg och Bohus län: Ortnamnen i Sotenäs härad. Bebyggelsenamn

Bok nummer 14.1 i serien Ortnamnen i Göteborg och Bohus län handlar om bebyggelsenamnen i Stenäs härad.

Ortnamnen i Sotenäs härad behandlar namn i det område som idag till största delen utgörs av Sotenäs kommun. I boken förklaras och kommenteras områdets bebyggelsenamn: härads- och sockennamn, namn på byar, gårdar, torp och backstugor. En del av dem används inte alls idag utan återspeglar äldre tiders namnförråd. Boken innehåller också ett stort antal dialektord och personnamn.

Ortnamnen i Sotenäs härad ingår i serieverket Ortnamnen i Göteborg och Bohus län. Serien vänder sig till alla som har intresse av Bohuslän och dess ortnamn. Boken bygger på material som finns tillgängligt hos Institutet för språk och folkminnen vid Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG).

Uppdaterad 13 november 2018