• Huvudmeny

Översättning på internet

Slutrapport från ett projekt om översättning av myndigheters webbsidor med hjälp av Google översätt.

Hämta som pdfPDF (pdf, 1.8 MB)

Utgivningsår: 2011

Offentlig sektor har skyldighet att nå ut med viktig information till alla i Sverige. Detta gäller också personer med utländsk bakgrund, som inte kan tillgodogöra sig svenska i tillräcklig grad. Nationella minoriteter har särskilda rättigheter att få information på sina språk, vilket slås fast i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft 1 januari 2010. Myndigheterna behöver därmed få sin information översatt till andra språk än svenska. Det finns idag ca 200 språk i Sverige och att manuellt översätta all samhällsinformation till samtliga dessa språk är inte rimligt. I praktiken har ingen heller råd att översätta all relevant information till alla språk.

För flera av de stora språken har det börjat dyka upp gratisverktyg som översätter texter på internet. Så länge verktygen används av användarna själva ser vi inget annat än positiva effekter av detta. Men när offentlig sektor börjar integrera Google Translate i sina egna webbgränssnitt kan problem uppstå, eftersom ingen kan garantera kvaliteten på den information som presenteras översatt. Samtidigt kanske det är bättre med en grov översättning än ingen alls?

Rapporten undersöker hur användaren uppfattar tjänsten, hur den bäst ska presenteras visuellt och hur den ursprungliga texten kan bearbetas för att höja kvaliteten på översättningens resultat (om möjligt).

Projektet är finansierat av Internetfonden .SE och har gjorts i ett samarbete mellan Språkrådet och Funka Nu.

Uppdaterad 21 september 2016

Villkor

Våra digitala publikationer laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer via knappen "Hämta som pdf" på publikationssidan.

Om en publikation finns i tryckt form visas knappen ”Beställ tryckt exemplar” på publikationssidan. Då kan du beställa den via ett beställningsformulär. Kostnad för frakt tillkommer och du betalar mot faktura.

Vill du köpa flera olika böcker i samma beställning? Kontakta oss så hjälper vi till!