• Huvudmeny

Att skriva bättre i jobbet

Råd om textplanering och om hur man skriver rapporter, beslut, protokoll, pressmeddelanden och andra typer av texter.

Boken ges ut av förlag och går inte att beställa via institutet.
Författare: Barbro Ehrenberg-Sundin, Kerstin Lundin, Åsa Wedin, Margareta Westman m fl

Utgivningsår: 2014

Förlag: Norstedts juridik

När vi skriver i arbetet – på myndigheten, på företaget eller i organisationen – är det ofta för att förmedla ett viktigt budskap. Då måste vi försöka hitta den rätta tonen, formulera oss tydligt och presentera innehållet rakt på sak, allt för att budskapet verkligen ska nå fram.

Handboken ”Att skriva bättre i jobbet . En basbok om brukstexter” har nu kommit ut i en ny, uppdaterad upplaga. Sedan första upplagan kom 1995 har mycket förändrats. Språket har utvecklats och synen på brukstexter har modifierats.

I boken ges råd och tips om hur man väljer ton och perspektiv, hur man planerar, disponerar och gör texten överskådlig. Styckeindelning, meningsbyggnad och ordval behandlas också och många praktiska exempel visar hur en text kan göras läs- och läsarvänlig. Vissa mycket vanliga typer av texter i arbetslivet behandlas i egna avsnitt, till exempel protokoll, rapporter, pressmeddelanden, beslutsunderlag och beslut.

I denna femte upplaga har avsnittet om språkriktighetsfrågor reviderats och byggts ut av medarbetare vid Språkrådet för att stämma överens med den moderna uppfattningen om vad som är rätt och fel, lämpligt och olämpligt språk. Vanliga språkriktighetsfrågor, sådana som ofta väcker heta känslor, tas upp och diskuteras. Ska man skriva var eller vart? De eller dem? Innan eller före? Och får man använda ordet hen?

Uppdaterad 15 september 2016

Villkor

Våra digitala publikationer laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer.

Vill du beställa ett tryckt exemplar används ett beställningsformulär. Kostnad för frakt tillkommer och betalning sker via faktura.

Vill du köpa flera olika böcker i samma beställning? Kontakta oss så hjälper vi till!