• Huvudmeny

Myndigheternas skrivregler

Myndigheternas skrivregler från Språkrådet är främst till för alla som skriver inom myndigheter, kommuner och annan offentlig verksamhet.

Hur skriver man klarspråk och vad kräver språklagen? Hur hänvisar man till författningar och EU-rättsakter? Kan man använda hen i myndighetstexter? Kan man utelämna att och har i meningar? Vad heter EU-organen på svenska? Hur utformar man en punktuppställning?

Dessa och många andra frågor besvaras i Myndigheternas skrivregler. Skrivreglerna är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som skriver inom myndigheter, kommuner, landsting, domstolar och EU:s institutioner – och på många andra arbetsplatser.  Denna åttonde upplaga ersätter tidigare upplagor från Regeringskansliet. Den nya upplagan är till stora delar omarbetad.

Här finns råd om

 • förkortningar och sifferuttryck
 • stor och liten bokstav
 • val av ord- och böjningsformer
 • kommatering och val av skiljetecken
 • stavning och avstavning
 • tabeller, diagram och andra figurer.

I denna utgåva finns även nya eller utökade råd om

 • klarspråkstexter
 • skrivande på webben och i sociala medier
 • könsneutralt språk
 • källhänvisningar och källförteckningar
 • rubriker och grafiska inställningar
 • punktuppställningar
 • utformning av myndighetsnamn
 • hantering av främmande namn.

Köpa Myndigheternas skrivregler

Den tryckta boken går att köpa hos de flesta bokhandlare eller direkt via förlaget Fritzeslänk till annan webbplats.


Myndigheternas skrivregler som pdf

Det går även att fritt ladda ner Myndigheternas skrivregler som pdfPDF (pdf, 6.2 MB).

Uppdaterad 02 oktober 2014
Omslag Myndigheternas skrivregler

Publikation som pdf

Myndigheternas skrivreglerPDF (pdf, 6.2 MB)

Myndigheternas skrivregler

Förlag: Fritzes/Norstedts Juridik

Utgivningsår: 2014, upplaga 8

Omfång: 156 s.

ISBN: 978-91-38-32625-1