• Huvudmeny

Minoritetsspråk

Våra publikationer behandlar de fem nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk samt övriga minoritetsspråk i Sverige.

Vi ger även ut Lexin (lexikon för invandrare) i bokform på olika minoritetsspråk och ordlistor på finska och romska.

Senaste publikationerna om minoritetsspråkUppdaterad 14 september 2016