• Huvudmeny

Folkminnesarkiven berättar

Våra folkminnesarkiv bloggar om
verksamheten och materialet i samlingarna

  • Karl Gösta Gilstring – en storsamlare


    23 februari 2018 I Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala bevaras Karl Gösta Gilstrings efterlämnade samling. Den består av drygt 8000 originalbrev skickade till honom av cirka 700 personer från alla delar av Sverige, samt från finländare, svenskamerikaner och ålänningar. Ur breven har Gilstring skapat fler än 70 000 uppteckningar, som han ordnat efter innehåll och brevskrivare. Samlingen betraktas allmänt som den mest omfattande insamlad av en enskild nordisk forskare i modern tid.Men vad var det egentligen Gilstring samlade på och hur gick det till? Läs mer


Tidigare inlägg

Uppdaterad 23 november 2017