• Huvudmeny

Folkminnesarkiven berättar

Våra folkminnesarkiv bloggar om
verksamheten och materialet i samlingarna

  • regnbåge mot mörk himmel

    Regnbågen


    20 december 2016 Regnbågen fortsätter att väcka uppmärksamhet, inte minst då regnbågens färger har valts för att pryda Prideflaggan. Alltsedan 1970-talet har den stått för mångfald, respekt och tolerans och fungerar därmed som en symbol för HBTQ-rörelsen. Regnbågen ingår också i namnet Rainbow Warrior, organisationen Greenpeaces mest berömda fartyg. Det första skeppet med ett sådant namn sänktes år 1985.
    Det är nog inte ett djärvt påstående att alla har någon form av förhållande till eller en uppfattning om regnbågen. Oavsett om den ses som en politisk symbol, en religiös symbol eller som en sinnebild för ett sockersött sagolandskap i en barnbok, väcker den associationer. Nedan presenteras några vanliga föreställningar om regnbågen i svensk folktro med utgångspunkt i de samlingar som finns i institutets folkminnesarkiv i Uppsala. Det rör sig om många olika uppteckningar – dels svar på en frågelista om regnbågen, dels ett femtiotal fria uppteckningar om fenomenet.Surbåge, ringbåge, himmelsbåge… Regnbågen har benämnts med många olika namn. Vanligast är regnbåge , men i uppteckningarna finns även andra namn som ringbåge , himlabåg , himmelsbåge , skurbåge , väderbåge , vattenbåge, Guds båge , och möjligen även solbåge . I ett par fall förekommer en sammansättning med ordet sur med samma betydelse av ordet som idag, det vill säga: obehaglig, vedervärdig, besvärlig, obehaglig eller liknande. Från Härjedalen finns en uppteckning där det sägs att ”när endast en del av regnbågen synes, kallas denna del e Surkäring” (ULMA 7347). Från Småland finns följande uppgift: Läs mer


Tidigare inlägg

Uppdaterad 23 november 2017