• Huvudmeny

Folkminnesarkiven berättar

Våra folkminnesarkiv bloggar om
verksamheten och materialet i samlingarna

  • skata som gapar

    Skatan


    19 januari 2017 Djävulens fågelFrån flera håll i världen betraktas skatan som ett odjur och associeras med Djävulen. Det är ett drag som skatan delar med andra djur som ormar, katter och grodor. På ett sätt kunde det också betyda att jägare inte ville skjuta skator eftersom de var rädda att det skulle ge otur och påverka deras jaktlycka.Enligt en del uppteckningar vistades skatan under vissa tider av året hos Satan, bland annat under påskveckan. Enligt andra uppteckningar var skatan Djävulens budbärare vilket innebar att de var särskilt omtyckta av häxor. En del menade att skatorna flög i sällskap med häxorna till Blåkulla där de möttes av Fan själv. Denna föreställning kan vi skönja i nordiska kyrkors senmedeltida kalkmålningar där porträtt av skator ibland placeras i anslutning till helvetessymboler. Ibland avbildas kvinnor som antecknas av en skadeglad djävul i närheten av skatorna. En förklaring har varit att skatan fyller ett pedagogiskt syfte i kyrkorummet där den betraktades som skvalleraktig och pratsam, vilket kanske bör förstås med att de avbildade kvinnorna, på samma sätt som skatorna, stört gudstjänsten med sina samtal.Som nämndes ovan fanns en föreställning om att skatan var i Blåkulla under påskveckan. De gav sig av under skärtorsdagen och var spelemän vid häxornas dans. Att de spelar och stundtals dansar i Blåkulla kan förklaras av betraktelser av verkliga skator. Särskilt under vintern håller skator ihop i stora flockar som kan ses utföra dansföreställningar ute på fälten.Det finns flera uppteckningar som förknippar skator med häxor. Kommer en skata och sätter sig nära en kvinna kunde det betraktas som ett tecken på att hon var en häxa. På samma sätt var det om skator och kvinnor kom på samma gång till en gård. Flög en flock med skator över himlavalvet under långfredagen kunde den som sköt in i flocken få se att den som skottet träffat, och som ramlade ned i backen, förvandlats till en kvinna. Enligt en uppteckning berättas följande: 
    Läs mer


Tidigare inlägg

Uppdaterad 23 november 2017