• Huvudmeny

Tilltalsbloggen

En blogg om historiskt talmaterial och talteknologisk metod för forskning


  • Vad är problemet?


    5 juni 2017 Många arkiv i världen innehåller stora mängder inspelat tal, som borde kunna vara en fantastisk källa för både forskning och allmänhet. Men tyvärr är materialen ofta svårgenomträngliga eller nästan omöjliga att orientera i. De kan vara bristfälligt etiketterade och metadatasatta, och finns det utskrifter någonstans är det inte säkert att de kan kopplas till rätt bärare eller ljudfil. Läs mer


Tidigare inlägg

Uppdaterad 14 december 2018