• Huvudmeny

Remissvar

Här hittar du remissvar och yttranden från Institutet för språk och folkminnen.

2018

18 januari 2018: Remisssvar – Finansiering av public service (SOU 2017:79)PDF (pdf, 724.9 kB)

2017

7 december 2017: Remisssvar – Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)PDF (pdf, 317.6 kB)

5 oktober 2017: Remissvar på betänkandet PDF (pdf, 206.3 kB)Nästa steg? – Förslag för en förstärkt minoritetspolitik PDF (pdf, 206.3 kB)(SOU 2017:60)PDF (pdf, 206.3 kB)

17 mars 2017: Remissvar på slutbetänkandet En gränsöverskridande mediepolitik – för upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)PDF (pdf, 232.6 kB)

23 februari 2017: Yttrande angående betänkandet En kännedomsrättslig reform (SOU 2016:79)PDF (pdf, 129.9 kB)

2016

14 december 2016: Remissvar på betänkandet Kraftsamling mot antiziganism SOU 2016:44PDF (pdf, 149.2 kB) (14 december 2016)

23 november 2016: Remissvar på betänkandet Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)PDF (pdf, 99.4 kB)

10 november 2016: Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogramPDF (pdf, 51.4 kB)

3 oktober 2016: Delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)PDF (pdf, 56.5 kB)

16 juni 2016: Remissvar på departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)PDF (pdf, 160.1 kB)

16 mars 2016: Remissvar på Museiutredningens betänkande Ny museipolitik (SOU 2015:89)PDF (pdf, 26.7 kB)

2 mars 2016: Remissvar på Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnenaPDF (pdf, 34 kB)

19 februari 2016: Synpunkter på utredningen Uppdrag om offentlig terminologiPDF (pdf, 128.4 kB)

28 januari 2016: Kommentarer till Statskontorets undersökning om det framtida behovet av teckenspråks- och skrivtolkarPDF (pdf, 47.1 kB)

 

Uppdaterad 19 januari 2018