• Huvudmeny

Aktuellt om språk

 • Internationella emoji-dagen

  17 juli 2017 De uttrycksfulla figurerna har blivit ett självklart inslag i sociala medier, sms och Oxford Dictionary. Idag firas den internationella emoji-dagen.
 • Nu gäller den nya namnlagen — institutets Katharina Leibring svarar på frågor

  3 juli 2017 Den 1 juli trädde en ny personnamnslag i kraft. Den nya lagen innebär många förändringar bland annat gällande byte av för- och efternamn.
 • Spela ortnamnsbingo med oss i sommar!

  21 juni 2017 Ta med dig vår bingobricka på resan i sommar och kryssa för orden i rutorna när du passerar ortnamn där de ingår. 
 • Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor

  21 juni 2017 I en ny rapport från institutet ges en överblick över på vilket sätt språkpolitik formaliseras vid svenska lärosäten.
 • Samarbete för svenskt teckenspråkslexikon

  20 juni 2017 Institutet för språk och folkminnen och Stockholms universitet har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring lexikonarbete för svenskt teckenspråk.
 • ”Terminologiarbetet har en utpräglad demokratisk dimension”

  16 juni 2017 Institutet för språk och folkminnen har nu lämnat ett förslag på hur myndighetens utökade uppdrag för svenskt offentligt terminologiarbete kan se ut.
 • Hur lyckas man med klarspråksarbete?

  15 juni 2017 Det nya numret av Klarspråk tar upp vad som är viktigt att tänka på när man planerar klarspråkarbete.
 • Mer teckenspråkig information på myndigheters webbplatser

  29 maj 2017 Antalet myndigheter, landsting och kommuner som har information på svenskt teckenspråk har ökat betydligt. Det fastslår Språkrådet i en ny rapport om teckenspråkig tillgänglighet på webben.
 • Brister i undervisningen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

  24 maj 2017 Trots att undervisning om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken är en obligatorisk del av den svenska kursplanen hoppar flera lärare helt över ämnet, visar en undersökning från Sveriges Radio. På Språkrådet märks ett stort intresse från allmänheten men undervisnings­materialet och lärarnas kunskaper halkar efter.
 • ”Ett område i snabb och dynamisk utveckling”

  18 maj 2017 Projektet Tilltal har startat en blogg för att sprida information om historiska inspelningar och talteknologi. En av skribenterna i bloggen är projektdeltagaren Johanna Berg som fokuserar mycket på omvärldsbevakning.
 • Ny rapport om klarspråks­arbete i yrkeslivet

  17 maj 2017 Vad finns det för forskning om klarspråksarbete i yrkeslivet? Den frågan ställs i en ny rapport från institutet. Författare är Andreas Nord, docent i nordiska språk.
 • ”Det är bra att mellannamnen fasas ut”

  16 maj 2017 Kommer fler personer att byta efternamn nu? Går det att ha dubbla dubbla efternamn? Det var frågor som dök upp när institutets Katharina Leibring intervjuades om nya namnlagen i Aftonbladet Morgon.
 • Färre förskolor för hörselskadade barn

  16 maj 2017 "Kommunen har ett särskilt ansvar för både barnens och det svenska teckenspråkets utveckling". Det säger Språkrådets Tommy Lyxell apropå den föreslagna nedläggningen av Gävles enda förskoleavdelning för döva och hörselskadade.
 • Finlandssvenskar kan bli ny nationell minoritet

  12 maj 2017 Riksdagen beslutade den 3 maj att godkänna konstitutionsutskottets förslag om att få finlandssvenskar erkända som nationell minoritet. Regeringen ska nu ta ställning i frågan. Beslutet togs efter att Konstitutionsutskottet (KU) framlagt ett betänkande om minoritetsfrågor.
 • Högskolan i Skövde behåller språkämnen

  12 maj 2017 Den påbörjade nedläggningen av svensk- och engelskämnet på Högskolan i Skövde har avbrutits och högskolan har beslutat att behålla ämnena. Beslutet har sin grund i en internutredning som pekar på att språklig kompetens är en viktig kvalitetskomponent i den högre utbildningen.
 • Prisas för språkinsatser

  11 maj 2017 Som traditionen bjuder avslutades Språkrådsdagen med prisutdelning. Södertörns tingsrätt tilldelades Klarspråkskristallen för ett föredömligt klarspråksarbete. Minoritetsspråkpriset gick till Patricia Fjellgren för hennes arbete med att återuppliva de samiska språken.
 • Workshop om att digitalisera kulturarvet

  4 maj 2017 Den 14–15 juni är institutet med och arrangerar en workshop i Uppsala med rubriken "Digitalisera kulturarvet". Sista anmälningsdag är den 1 juni.
 • ”Jiddisch har fått höjd status”

  4 maj 2017 Hur ser framtiden ut för jiddisch? Det diskuteras i en artikel på minoritet.se och institutets Jean Hessel, språkvårdare i jiddisch, är en av de som uttalar sig i frågan.
 • Nytt nummer av Kieliviesti

  28 april 2017 Årets första Kieliviesti har djurnamn som tema. Artiklarna är på finska och meänkieli och det finns en svenskspråkig sammanfattning av innehållet.
 • Välkommen på språkvårdsseminarium i romska

  26 april 2017 Den 30–31 maj är det dags för årets språkvårdsseminarium i romska. Sista anmälningsdag är den 4 maj.
 • Glöm inte att anmäla dig till Språkrådsdagen!

  24 april 2017 På onsdag, 26 april, är sista chansen att anmäla sig till Språkrådsdagen den 11 maj.
 • Vad kan du om påsken?

  11 april 2017 Varför firar vi påsk och hur har påsken firats genom tiderna? Vem är Påsklåskan? Var ligger Blåkulla och hur får man respass dit? I våra påskägg hittar du intressant läsning om påsken och en frågesport där du kan testa dina påskkunskaper.
 • Språkliga rättigheter

  11 april 2017 Radioprogrammet Förmiddag i P4 Gävleborg bjöd på torsdagen in Språkrådets utredare Jennie Spetz för att prata om språkliga rättigheter och språklagstiftning.
 • Stort intresse för bidrag till de nationella minoritetsspråken

  4 april 2017 Institutet har nu fördelat 3,5 miljoner kronor till 31 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken. Sommarläger, teaterprojekt och språkbad är några av aktiviteterna som får bidrag.
 • ”Namnlängden går ofta i vågor”

  28 mars 2017 Modenamn från 40- och 50-talet kan bli nästa trend bland föräldrar som ska namnge sina barn. Det säger namnforskaren Katharina Leibring i en artikel i Upsala Nya Tidning.


Uppdaterad 11 januari 2017

Nyhetslänkar