• Huvudmeny

Dialekter

En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, men alla dialekttalande inom ett visst område talar inte exakt likadant.

Vi arbetar med att bearbeta, bevara och bygga ut våra dialektsamlingar och med att forska och informera om svenska dialekter. Samlingarna består av inspelningar och skriftligt material och är tillgängliga för alla.

Aktuellt

  • ”Svenskan är väldigt stark”

    21 oktober 2016 Svenska språkets utveckling genom tiderna. Det var temat när språkforskaren Erik Magnusson Petzell gästade radioprogrammet Förmiddag i P4 Göteborg.


  • Svenska från olika håll

    26 september 2016 På vilket sätt pratar en person från Gävle annorlunda än en person från Lund? Får man heta vad man vill och vad menas med ett nationellt minoritetsspråk? Det är frågor som tas upp i det nya webbläromedlet ”Svenska från olika håll”.
  • Symposium om språkforskning

    14 september 2016 Torsdagen den 24 november ordnar Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Nya vägar inom språkforskningen.

Kontakt


Dialektfrågor
:  018-65 24 25

Telefontid: måndag–fredag, 
10–12 och 13–15

E-post
dialekter@
sprakochfolkminnen.se

Mer om kontakt och rådgivning.

Ändrade öppettider

Fredagen den 4 november har dialektverksamheten stängt för besök och rådgivning.

Facebook

Uppdaterad 17 oktober 2016