• Huvudmeny

december 2012

Te

Vissa dialektord tycks vara så oansenliga att de tappas bort i beskrivningar, fastän de kan sitta i minnet av hur man pratade förr. Rådfrågar man en ordbok eller letar i dialektordssamlingar kan det emellertid vara svårt att hitta upplysningar. Ett sådant ord är te.

Man på släde i snölandskap.

"Te mer han slo'. te saktare gick hästen". Foto: Pete Markhamlänk till annan webbplats (CC BY-SAlänk till annan webbplats)


Te används i komparativa uttryck för att ange att en stegring står i proportion till annan stegring: te länger, te bätter 'ju längre, desto bättre'. Det är samma ord som i andra stavelsen i desto, alltså en kasusform av detTe mer han slo’, te saktare gick hästen.

Te har också hakats på ordet längst (längst + te) med resultatet längste för att ange en kontinuerlig stegring: längste bätter 'allt bättre'. Jag känner mej längste bätter för var da’.

Te kunde vidare användas påhakat eller sammansmält med mycket, uttalat mitte eller med te. Denna konstruktion används också den tillsammans med en komparativ. Betydelsen är densamma som hos bara mycketNär de smorde opp aparaten, så gick den så mitte bätter 'så mycket bättre'.

Hör gärna av er till Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund om ni känner igen ordet och uttrycken eller om ni är bekanta med andra uttryck med samma betydelse!

Uppdaterad 19 maj 2014