• Huvudmeny

november 2013

Vasserra

Vasserra är en interjektion, som i dialektuppteckningar brukar översättas med ’minsann’ eller ’bevars’ (ja, vasserra). Den verkar alltså ha använts för att bedyra eller för att uttrycka att man går med på ett förslag. Betydelsen kan i det senare fallet återges med ’låt gå’ eller ’ok’. Följer du med? – Ja, vasserra.

Krucifix i trä.

Foto: Ander Lennver (CC BY-NC)

Vasserratre, ursprungligenvars herra trä, är den längre och äldsta varianten. Den skulle i dagens svenska lyda ’vår herres trä’. Man åberopar Kristi kors, så en översättning verkar helt enkelt kunna vara ’kors’, men det översätts i dialektuppteckningar också med ’minsann’. Det har nog alltså uppfattats som mildare än ’kors’. Men längre tillbaks i tiden, säg då Norden var katolskt, kan det ha varit en kraftig svordom.

Vars herra död

Det finns också en annan variant, vasserrade, där man i stället åberopar Jesu död; det rör sig alltså om ett ursprungligt vars herra död. Betydelsen uppges vara densamma som för vasserra(tre), alltså ’minsann’, men också ’vars’ som i jo vars (ja vasserrade) eller ’för all del’.

Med tiden, när sambandet med Kristi kors och död gått förlorat, kom formerna ofta att reduceras ytterligare till serra eller serradö.

Jag undrar om någon använder uttrycken i dag. Gör du det – hör av dig!

Uppdaterad 19 maj 2014