• Huvudmeny

juli 2016

När söra går på kölla blir det gott vär

När det var värmebölja i början av juni kunde man i Bohuslän höra uttrycket När söra går på kölla blir det gott vär. På standardsvenska skulle uttrycket vara ’När fåren går på kullarna blir det vackert väder’.

ett får och två lamm på äng mot klarblå himmel

Uttrycket har sin förklaring i att när det är varmt och fint väder söker sig fåren upp på höjderna där det fläktar.

Söra är bestämd form plural för (d) som betyder ’får’, ’tacka'. I vissa områden har betecknat även andra djur, till exempel kor och grisar. Ordet finns också i våra grannspråk. Får heter saud på norska och saudr på isländska. i betydelsen ’tacka’ förekommer allmänt i västsvenska dialekter. I Mellansverige och i Norrland används i stället till exempel tassa och bängsa.

Kolle är dialekt för ’kulle’. Genom en regelrätt ljudförändring uttalas kolle i bohuslänska med ett ö-ljud, dvs. kölle. Kölla i uttrycket är bestämd form plural, alltså 'kullarna'.

Formen vär för ’väder’ hörs allmänt i Sverige. I äldre tid skrevs ordet dher. Kombinationen dh betecknar ett frikativt d med ungefär samma uttal som engelskans th i ord som this. I standardsvenska har frikativt d antingen övergått till en klusil eller fallit bort. Liksom vär hörs i vardagligt tal klär ’kläder’ och fjär ’fjäder’.

Uppdaterad 30 juni 2016