• Huvudmeny

Argentina

Gunvor Flodell (1986). Misiones-svenska. Språkbevarande och språkpåverkan i en sydamerikansk talgemenskap. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 17.) Uppsala.

Gunvor Flodell (1997). Vad händer med Misiones-svenskan? I: Nordiska dialektstudier. Föredrag vid Femte nordiska dialektologkonferensen. (Skrifter utg. av Institutet för språk och folkminnen genom Dialektenheten i Uppsala A:27.) Uppsala.

Gunvor Flodell (2003). »De verkar te å gå bakåt». Språk, etnicitet och identitet belyst utifrån emigrant- och dialektmaterial. (Kulturens frontlinjer. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr 36.) Umeå.

Gunvor Flodell (2003). Tvåspråkighet och bidialektism - två sidor av samma mynt? I: Svenska landsmål och svenskt folkliv.

Uppdaterad 14 april 2014