• Huvudmeny

Estland

Centrala eller översiktliga arbeten

Edvin Lagman (1979). Estlandssvenskarnas språkförhållanden. (En bok om Estlands svenskar 3A.) Stockholm.

Nils Tiberg (1962). Estlandssvenska språkdrag. (Estlandssvenskarnas folkliga kultur 6. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 38.) Uppsala & Köpenhamn.

Red. E. Lagman (1990). Estlandssvenskar berättar. Dialekttexter med översättning och kommentar. (En bok om Estlands svenskar 3B.) Stockholm. (Fem ljudkassetter medföljer boken.)

Ordböcker och ordlistor

A. C. Freudenthal & H. A. Vendell (1886). Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna. Helsingfors.

F[ridolf] Isberg (1970). Supplement till G. Danells Ordbok över Nuckömålet. 1-2. Uppsala.

Gideon Danell (1951). Ordbok över Nuckömålet. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 27. Estlandssvenskarnas folkliga kultur 2.) Uppsala & København.

Herman Vendell (1882). Runömålet. Ljud- och formlära samt ordbok. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 2:3.)

Övriga arbeten

Anne-Marie Cronström (1989). Några anteckningar om den estlandssvenska undersökningen. I: Mål och minnen. Vänskrift till Sven Söderström 1988 från arbetskamraterna på ULMA. Red. Lars Bleckert & Maj Reinhammar. Uppsala. (Denna korta uppsats handlar om samlingarna av estlandssvenskt material hos Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.)

Bengt Hesselman (1902). Stafvelseförlängning och vokalkvalitet. 1. Uppsala. (Behandlar finlandssvenska och estlandssvenska mål.

Edvin Lagman (1958). Studier över Nuckömålets nominala ordbildning. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in Scandinavian philology. New series 1.) Stockholm.

E. L. Asu, F. Nolan & S. Schötz, 2015: A comparative study of Estonian Swedish voiceless laterals. Are voiceless approximants fricatives? I: Processings of ICPhS 2015, University of Glasgow.

Fredric Joachim Ekman (1847). Beskrifning om Runö i Liffland. Tavastehus. (Även utgiven i förkortat och bearbetat skick under titeln Beskrivning av Runö i Livland, Helsingfors 2003.)

Gideon Danell (1905-1934). Nuckömålet. (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:33.)

Herbert Lagman (1971). Svensk-estnisk språkkontakt. Studier över estniskans inflytande på de estlandssvenska dialekterna. Diss. Stockholm.

Herbert Lagman (1973). Tyska lånord i estlandssvenska mål. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv

Nils Tiberg (1958). Från den estlandssvenska undersökningen. Adjektivtypen »sten död». I: Svenska landsmål och svenskt folkliv.

Inspelningar

Se Centrala eller översiktliga arbeten

Uppdaterad 25 maj 2018