• Huvudmeny

Estland

Centrala eller översiktliga arbeten

Estlandssvenskar berättar. Dialekttexter med översättning och kommentar. (En bok om Estlands svenskar 3B.) Red. E. Lagman. 1990. Stockholm. (Fem ljudkassetter medföljer boken.)

Lagman, Edvin, 1979: Estlandssvenskarnas språkförhållanden. (En bok om Estlands svenskar 3A.) Stockholm.

Tiberg, Nils, 1962: Estlandssvenska språkdrag. (Estlandssvenskarnas folkliga kultur 6. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 38.) Uppsala & Köpenhamn.

Ordböcker och ordlistor

Danell, Gideon, 1951: Ordbok över Nuckömålet. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 27. Estlandssvenskarnas folkliga kultur 2.) Uppsala & København.

Freudenthal, A. C. & Vendell, H. A., 1886: Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna. Helsingfors.

Isberg, F[ridolf], 1970: Supplement till G. Danells Ordbok över Nuckömålet. 1-2. Uppsala.

Vendell, Herman, 1882: Runömålet. Ljud- och formlära samt ordbok. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 2:3.)

Övriga arbeten

Asu, E. L., Nolan, F. & Schötz, S., 2015: A comparative study of Estonian Swedish voiceless laterals. Are voiceless approximants fricatives? I: Processings of ICPhS 2015, University of Glasgow.

Cronström, Anne-Marie, 1989: Några anteckningar om den estlandssvenska undersökningen. I: Mål och minnen. Vänskrift till Sven Söderström 1988 från arbetskamraterna på ULMA. Red. Lars Bleckert & Maj Reinhammar. Uppsala. (Denna korta uppsats handlar om samlingarna av estlandssvenskt material hos Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.)

Danell, Gideon, 1905-1934: Nuckömålet. (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:33.)

Ekman, Fredric Joachim, 1847: Beskrifning om Runö i Liffland. Tavastehus. (Även utgiven i förkortat och bearbetat skick under titeln Beskrivning av Runö i Livland, Helsingfors 2003.)

Hesselman, Bengt, 1902: Stafvelseförlängning och vokalkvalitet. 1. Uppsala. (Behandlar finlandssvenska och estlandssvenska mål.)

Lagman, Edvin, 1958: Studier över Nuckömålets nominala ordbildning. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in Scandinavian philology. New series 1.) Stockholm.

Lagman, Herbert, 1971: Svensk-estnisk språkkontakt. Studier över estniskans inflytande på de estlandssvenska dialekterna. Diss. Stockholm.

Lagman, Herbert, 1973: Tyska lånord i estlandssvenska mål. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv

Tiberg, Nils, 1958: Från den estlandssvenska undersökningen. Adjektivtypen »sten död». I: Svenska landsmål och svenskt folkliv.

Inspelningar

Se Centrala eller översiktliga arbeten

Uppdaterad 13 juni 2018