• Huvudmeny

Gammalsvenskby

Centrala eller översiktliga arbeten

Karlgren, Anton, 1953: Gammalsvenskby. Uttal och böjning i gammalsvenskbymålet. Svenska landsmål och svenskt folkliv B 56. Stockholm.

Svedberg, Göran & Mårtensson, Erik, 2001: Gammalsvenskby. En by i Ukraina. Malmö. (Innehåller även en cd med inspelningar)

Ordböcker och ordlistor

Freudenthal, A. C. & Vendell, H. A., 1886: Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna. Helsingfors.

Vendell, Herman, 1904-1907: Ordbok över de östsvenska dialekterna. 4 vol. Utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors.

Wessman, V. E. V., 1925-1932: Samling av ord ur östsvenska folkmål. Tillägg till H. Vendells ordbok över de östsvenska dialekterna. 2 vol. Utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors.

Övriga arbeten

Hedblom, Folke, 1983: The Gammalsvenskby People. Swedish-American Immigrants from South Russia. I: The Swedish-American Historical Society. January 1983.

Inspelningar

Se Centrala eller översiktliga arbeten

Uppdaterad 13 juni 2018