• Huvudmeny

Nordamerika

Andreen, Gustav, 1900: Det svenska språket i Amerika. Verdandis småskrifter 87. Stockholm.

Berger, Wilhelm, 1935: Svensk-amerikanska språket. Ett bidrag till kännedomen om engelska språkets inflytande på svenska språket i Amerika. I: Nysvenska studier. 15:e årg. Uppsala.

Elmquist, A. Louis, 1911: Ett och annat rörande svenskan i Amerika. I: Språk och stil. 11:e årg. Uppsala.

Hagren, Kristina 1997: Dalmål i Nordamerika. En presentation av Folke Hedbloms dokumentation av daladialekter. I: Dalfolk i Amerika: Kulturdagar i Bonäs Bygdegård 1996. Mora.

Hasselmo, Nils, 1974: Amerikasvenska. En bok om språkutvecklingen i Svensk-Amerika. (Skrifter utg. av Svenska språknämnden 51.) [Stockholm.]

Hedblom, Folke, 1963: Om svenska folkmål i Amerika. Från Landsmåls- och Folkminnesarkivets bandinspelningsexpedition 1962. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1962.

Hedblom, Folke, 1963: The Swedish speech recording expedition in the Middle West 1962. I: The Swedish Pioneer Historical Quarterly. April 1963. 

Hedblom, Folke, 1965: Swedish speech and popular tradition in America. I: The Swedish Pioneer Historical Quarterly. July 1965.

Hedblom, Folke, 1966: Bland smålänningar i Texas och Kansas. I: Natio Smolandica XXIX.

Hedblom, Folke, 1967: Dialect hunting in Swedish America. I: The American-Scandinavian Review. No 3.

Hedblom, Folke, 1967: Research of Swedish speech and popular traditions in America 1966. A report of the third Uppsala expedition sponsored by the American-Scandinavian Foundation. I: The Swedish Pioneer Historical Quarterly. April 1967.

Hedblom, Folke, 1969: Ett besök i det nutida Bishop Hill. Från en Amerika-resa 1962. I: Skinnarebygd. Malungs hembygdsförenings årsbok 1967/68.

Hedblom, Folke, 1968: Swedish speech in an English setting. Some observations on and aspects of immigrant environments in America. I: Leeds studies in English II. (Festskrift till H. Orton.)

Hedblom, Folke, 1969: Svenska folkmål i Nya världen. Från 1960-talets fältundersökningar i Amerika. I: Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 1968.

Hedblom, Folke, 1970: Amerikasvenska texter i fonogram. 1. Hälsingland. Bergsjömål. Utskrift och kommentar. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1969.

Hedblom, Folke, 1972: Bishop Hill Swedish after a century. I: Studies for Einar Haugen /.../ The Hague.

Hedblom, Folke, Svenska dialekter i Amerika. Några erfarenheter och problem. I: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 1973-1974.

Hedblom, Folke, 1974: Folkmål och traditioner i Amerikas gamla svenskbygder. I: Från Kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 25-27 juni 1973. Uppsala.

Hedblom, Folke, 1974: Svenska dialekter i Amerika. Några erfarenheter och problem. I: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 1973-1974. [Uppsala.]

Hedblom, Folke, 1977: Amerikasvenska dialektproblem. I: Dialectology and sociolinguistics. Essays in honor of Karl-Hampus Dahlstedt 19 april 1977. Ed. Claes-Christian Elert, Stig Eliasson, Sigurd Fries and Sture Ureland. Umeå.

Hedblom, Folke, 1978: En hälsingedialekt i Amerika. Hanebomål från Bishop Hill, Illinois. Text och kommentar. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala A:15.) Uppsala. (Under titeln Amerikasvenska texter i fonogram också utgiven i Svenska landsmål och svenskt folkliv 1977.)

Hedblom, Folke, 1982: Swedish Dialects in the Midwest: Notes from Field Research. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1981.

Hedblom, Folke, 1982: Svensk-Amerika berättar. Malmö.

Hedblom, Folke, 1986: Amerikasvenskarnas hemspråk. I: Bygd och natur. Årsbok 1986.

Hedblom, Folke, 1989: En Valbygge i Amerika berättar. I: Utanvessarn. 1989.

Hedblom, Folke, 1992: Dialekt och språknorm i Svensk-Amerika. Värderingar och attityder från 1960-talet. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1992.

Ivars, Ann-Marie, 2003: Hur talar våra emigranter i Amerika? I: Namn och språk i när och fjärran. Hyllningsskrift till Marianne Blomqvist den 24 september 2002. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:23.) Helsingfors.

Karstadt, Angela, 2003: Tracking Swedish-American English. A longitudinal study of linguistic variation and identity. Studia multiethnica Upsaliensia 16. Uppsala.

Klintborg, Staffan, 2004: Voffor språkar di på detta viset amerikasvenskarna? (Emigrantinstitutets vänners skriftserie 11.) [Växjö.] (I boken finns hänvisningar till författarens övriga arbeten i ämnet.)

Uppdaterad 20 april 2014