• Huvudmeny

Blekinge

Översiktlig information om dialekterna i Blekinge finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Blekinge behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Centrala eller översiktliga arbeten

Benson, Sven, 1956-1981: Blekingska dialektstudier. 1-2. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Lund 9.) Lund.

Benson, Sven, 1966: Blekingemålens ställning. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1966.

Ingers, Ingemar, 1937: Nyare undersökningar av blekingska bygdemål. I: Blekingeboken 1937.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Pettersson, Sven, 1939: Blekinges folkmål. En översiktlig framställning. I: Blekingeboken 1939.

Ordböcker och ordlistor

Björkholmsmålet: ordlista, 2009. Red. kommitté: Nils Abrahamsson m.fl. 

Listalännska. Da a ju grannt, kaa! 1997. Sölvesborg. [Också tryckt 1999.]

Nilsson, K., 1900: Ord och talesätt från sydöstra Blekings strandbygd och skärgård. Samlade under senare hälften af 1800-talet. Karlskrona.

Oa frau Listalannet: parlör för den listerländska dialekter: Listerländska-svenska: svenska-listerländska: med introduktion och exempel. Gruppen för listerländskans bevarande. 2007. Karlskrona.

Swenning, Julius, 1949: Ordförteckning till Folkmålet i Listers härad i Blekinge (Sv.Lm. B. 36). (Svenska landsmål och svenskt folkliv B. 54.)

Övriga arbeten

Swenning, Julius, 1917-1937: Folkmålet i Listers här. i Blekinge. Ljudlära ock formlära. (Svenska landsmål ock svenskt folkliv B. 36.)

Vide, Sten-Bertil, 1956: Karl Jakob Nilsson och hans böcker på blekingemål. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1956.

Vide, Sven-Bertil, 1966: Sydsvenska växtnamn. Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund.

Inspelningar

Kyrkhults hembygdsförening presenterar ur sitt ljudarkiv. Berättelser och musik från Kyrkhultsbygden. 2003. [Kyrkhult.]

Uppdaterad 04 april 2014