• Huvudmeny

Dalsland

Översiktlig information om dialekterna i Dalsland finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Dalsland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Centrala eller översiktliga arbeten

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Andersson, Nils, 2002: Slommenosen å skeläpate. Dialekten på södra Dal - ett eget språk. I: Hembygden 2002.

Arvidsson, Sven-Erik, [2002]: Nöa ol som de nökkat på Krôppefjäll. U.o.

Bördh, A. G., 1957: Folkmålet. I: Kroppefjäll. En dalslandsbok. Socknarna Dalskog-Gunnarsnäs-Ör. [Dalskog, Gunnarsnäs & Ör.]

Engevall, Frithiof, 1980: Bygdemål. I: Gesäters socken. [Ed.]

Johansson, Bertil, 1975: Några dialektord från Brålandabygden. I: Brålandaboken. Brålanda, Gestad och Sundals-Ryr. Tre socknar på Dal. 1. [Brålanda.]

Karlsson, Karl, 1973: Dialektord från Skålleruds socken. I: Skållerud. En bok om Skålleruds socken i Dalsland. [Mellerud.]

Martinsson, Hjalmar, [1977]: Dialektord från Dals Ed upptecknade och översatta av Hjalmar Martinsson samt i vissa fall kommenterade av Gunnar Drougge. I: Boken om Dals Ed. En bygd vid gränsen. [Ed.]

Nöa ol sôm di nöckar på Dal. Dels från Brålandaboken, del 1, åv Bertil Johansson, dels insamlate åv Sven Sillén (änna hälta åv vart). 2:a uppl. 1992. [U.o.]

Nössemarks sockenarkiv. 1. [1954.] Stockholm. (Innehåller förutom en ordlista bl.a. berättelser på mål.)

Åttingsberg, Emma, 1986: Seder och språkbruk från dalsländsk hembygd. [Uddevalla.]

Övriga arbeten

Noreen, Erik, 1917-1943: Ärtemarkmålets ljudlära. Inledning. Deskriptiv ljudlära. Historisk ljudlära: vokaler. (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:43.)

Uppdaterad 25 mars 2014