• Huvudmeny

Gotland

Översiktlig information om dialekterna på Gotland finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Gotland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.     

Centrala eller översiktliga arbeten

Gustavson, Herbert, 1940-1948: Gutamålet. En historisk-deskriptiv översikt. 1-2. (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:42 och B:50.)

Gustavson, Herbert, 1945: Gutamål och rikssvenska. I: Boken om Gotland. 2. Visby.

Gustavson, Herbert, 1977: Gutamålet - inledning till studium. 3:e uppl. (Skrifter utg. av kulturnämnden i Gotlands kommun. Gotlandica 12.) Visby.

Hesselman, Bengt, 1917: Gottländskan. I: Sverige. 2. Stockholm.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Gotländsk ordbok. Red. G. Danell, A. Schagerström & H. Gustavson. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Uppsala A:2.) 1-2. 1918-1945. Uppsala.

Ordbok över laumålet på Gotland. På grundval av Mathias Klintbergs samlingar utarbetad av Herbert Gustavson. (Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala D:2.) 1972-1985. Uppsala.

Övriga arbeten

Carlsson, Nils, 1921: Det gotländska i-omljudet. Göteborg.

Fran gard u gaimald. Dikt u verklihait pa gutamål. 1950. Visby.

Fäi-Jakås fyst brevi. Jakob Karlssons första 20 brev till Mathias Klintberg 1889-1890. 2000. Visby. (Innehåller bl.a. ett avsnitt om gutamålssyntax.)

Gustavson, Herbert: Något om gutamålet. I: Svenska turistföreningens årsbok 1966.

Hagren, Kristina, 2002: Vår kalven och Nilssons hunden. Nominalfras med possessivattribut i fårömålet. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2002.

Hagren, Kristina, 2007: Fårömålet. I: FårÖ. Människorna på ön. (FårÖ del 3.)

Hammermo, Olle, Molin, Richard & Strömquist, Siv, 1981: »Vi har inte lust att prata nån jäkla rikssvenska!» En dialektsociologisk enkätundersökning bland gotländska gymnasieelever. (FUMS rapport 94.) Uppsala.

Klintberg, Mathias, 1886: Laumålets kvantitet ock aksent. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 6:1.)

Noreen, Adolf, 1879: Fårömålets ljudlära med ledning af C. Säves ock P. A. Säves ordsamlingar. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1:8.)

Olsson, Ingemar, 1967: Gotl. håimd 'foderrum'. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1966.

Snædal, Thorgunn, 2002: Studier i de gotländska runinskrifternas språk och kronologi. (Runrön 16.) Uppsala.
(Boken behandlar den äldre gotländskans historia.)

Thet Gothlendska Tungomålet. Språkkapitlet i Lars Neogards Gautauminning (1732), utgivet med inledning och kommentarer av Lars Wollin. 2009. Uppsala.

Wollin, Lars, 2011: Gutarnas "breda och grofwa flabb". När Gotlands dialekt upptäcktes. I: Gotländska studier 9.

Uppdaterad 25 mars 2014