• Huvudmeny

Halland

Översiktlig information om dialekterna i Halland finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Halland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Centrala eller översiktliga arbeten

Grimbeck, L. & Gustafsson, L., 1996: Halländska ord och uttryck. Förlag Utsikten. Varberg.

Jacobsson, John, 1966: Skreamålets ordförråd omkring 1900. Gleerup. Lund.

Wigforss, Ernst: Södra Hallands folkmål. Svenska landsmål och svenskt folkliv 13. Stockholm 1913–18.

Wiman, B, 2002: Dialektbok från Breared. Gamla ord och uttryck som har använts under 1900-talet inom Breareds socken med omnejd. Halmstad.

Ordböcker och ordlistor

Kalén, Johan, 1923: Ordbok över Fageredsmålet. Göteborg.

Möller, P. 1858: Ordbok öfver halländska landskaps-målet. Lund.

Peterson, Patrik Nehard, 1946: Ordbok över Valldamålet. Lund.

Wangö, Joël, 1963: Ordbok över Knäredsmålet. Gleerup. Lund.

Övriga arbeten

Sjunneson, O, 1953: Sydhalländskt allmogeliv i slutet av 1800-talet. LT:s förlag. Stockholm.

Uhlin, K.I, 2005: Spegefläsk & Trallevann. En liten bok om sydhalländsk dialekt. Taberg.

Vide, Sven-Bertil, 1966: Sydsvenska växtnamn. Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund. 

Uppdaterad 25 mars 2014