• Huvudmeny

Hälsingland

Översiktlig information om dialekterna i Hälsingland finns i Svensk uppslagsbok, Nationalencyklopedin och Norrländsk uppslagsbok. Under uppslagsordet Hälsingland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

För en fullständigare överblick över hälsingsk litteratur om och på dialekt se Hillbom, Anna-Lisa: Litteratur om Gästrikland och Hälsingland. 1. U.å. Gävle. 

Centrala eller översiktliga arbeten

Geijer, Herman, 1924: Hälsinglands folkmål. I: Sverige. 6. Stockholm.

Hedblom, Folke, 1948: Om hälsingarnas språk. I: Hälsingerunor 1948.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Alftamålet i ord och uttryck. 1979. [Alfta.]

Bjuråkersmålet. Cirka 2000 dialektord. [2000.] [Bjuråker.]

Bodin, Sigvard, 2005: Norralamålet. En hälsingedialekt. (Norrala hembygdsförenings småskrifter 25.) Söderhamn.

Enström, Hugo & Söderström, Sven, 1990: Enångersmålet. Ordlista över en dialekt i Hälsingland. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala A:16.) Uppsala.

Franck, Håkan, 1995: Forsamålet. Ordlista och grammatik. Hudiksvall.

Hasselamålet. [1998.] U.o.

Håberg, Olof, [1981]: Gamla ord och uttryck från Söderala. [Söderala.]

Lénström, Carl Julius, 1841: Ordbok öfver Helsinge-Dialecten. Supplement till Ihres Dialect-lexicon. Uppsala.

Lindén, Petrus, 1977: Ord och uttryck i ovanåkersmålet. [Ovanåker.]

Nilsson, Arne: Rengsjömålet - hyyle tää å taala. 1-4. U.å. U.o.

Norin, Rolf, 1999: Ordlista på bjuråkersmål. 2:a uppl. Nynäshamn.

Rudolphi, C., 1993: Ordbok över allmogeord i Delsbo. [Delsbo.]

Trönömålet - i ord och uttryck. 3., utök. och bearb. uppl. 2004. Trönödal.

[Wennberg, Fr.], 1873: Ordbok öfver allmogeord i Helsingland. Hudiksvall.

Övriga arbeten

Bohlin, Boerje, 1979: Hur en dialekt förändras och försvinner. Med exempel från »Bärsemålet». I: Hälsingerunor 1979.

Hagåsen, Lennart, 1999: Hälsingeskorrning. Ett försök till förklaring. I: I hast hälsar... Festskrift till Göran Hallberg på 60-årsdagen den 7 oktober 1999. Skrifter utgivna av SOFI. DAL nr 9.

Hedblom, Sven, 1913: Ord ock uttryck inom kustfisket i Helsingland. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1913.

Hjelmström, Anna, 1896: Från Delsbo. Seder ock bruk, folktro ock sägner, person- ock tidsbilder. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 11:4.)

Landgren, Lars, 1870: Uppränning till grammatik för Delsbomålet. 2:a uppl. Hudiksvall.

Nordlinder, E. O., 1909: Bärgsjömål. Anteckningar från Bärgsjö socken i Hälsingland på socknens mål (1870-talet). I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1909.

Uppdaterad 25 mars 2014