• Huvudmeny

Medelpad

Översiktlig information om dialekterna i Medelpad finns i Svensk uppslagsbok, Nationalencyklopedin och Norrländsk uppslagsbok. Under uppslagsordet Medelpad behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt. 

Centrala eller översiktliga arbeten

Geijer, Herman, 1924: Medelpads folkmål. I: Sverige. 6. Stockholm.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Vestlund, Alfred, 1923-1947: Medelpads folkmål. (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:48.)

Ordböcker och ordlistor

Hellbom, Algot, 1980: Ordbok över Njurundamålet. (Acta Universitatis Umensis. Umeå studies in the humanities 27.) Umeå. (Innehåller grammatikavsnitt.)

Hellbom, Algot, 1981: Äldre källor till Medelpads bygdemål. (Skrifter utg. av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå A:2.) Umeå.

Hellbom, Algot, 1982: Medelpadska dialektord. (Det gamla Medelpad 11.) Sundsvall. (Innehåller grammatikavsnitt.)

Svedberg, M. O. J., 1950: Från gamla Skön. 2. Sundsvall. (Innehåller en kortare ordlista.)

Övriga arbeten

Bogren, Petrus, 1921: Torpmålets ljud- och formlära. Stockholm.

Hellbom, Algot, 1961: Dativböjning i Medelpads bygdemål. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1961.

Palm, David, 1960: Några ord i Torpsmålet. I: Torps socken. Årsbok nr 8/1960. (De ord som tas upp är al 'kreatursurin', andsöles 'motsols', bara 'trollnystan', fösk 'murken ved', hadd 'spets, udd', kasa 'driva bort', klaka 'frusen mark', kvadd 'pojkvasker', mala 'mängd', mör 'myra', spala 'spjäla', älde 'slag, ras'.)

Stenbom, Eric, 1915: Njurundamålets formlära (Medelpad). I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1915.

Uppdaterad 25 mars 2014