• Huvudmeny

Närke

Översiktlig information om dialekterna i Närke finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Närke behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Centrala eller översiktliga arbeten

Bihl, Björn, 2001: Möten i dialektalt gränsland. Dialektala övergångar genom Närke. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 53.) Uppsala.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Grill, J. W., 1964: Ur folk-språket på Tylö-skogen. Ord och talesätt antecknade på 1840-talet i Lerbäcks socken i Närke. Med inledning och kommentarer utg. av R. Broberg. (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:63.)

Hofberg, Herman, 1861: Allmoge-ord i vestra Nerikes bygdemål. (Föreningens för Nerikes folkspråk och fornminnen verksamhet 1859-60. Redogörelse af föreningens styrelse.) Örebro.

Övrigt

Bihl, Björn, 2003: Med »Tröstlösamålet» som norm. Böjningsmorfologin i Jeremias i Tröstlösas dikter på dialekt. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2003.

Bihl, Björn, 2003: Ny 'tröstlös grammatik'. Ett grammatiskt studium av Jeremias i Tröstlösas dikter på dialekt. I: Levi och Levi. Språket hos "Jeremias i Tröstlösa" och "Den blyge". (Språkminnet V.) Örebro.

Borgström, Marcus, 1913: Askersmålets ljudlära. (Också tryckt som Svenska landsmål och svenskt folkliv B:11.) Stockholm.

Djurklou, G[abriel], 1860: Ur Nerikes folkspråk och folklif. Anteckningar utgifne till fornvänners ledning. Örebro. (Faksimilutgåva med inledning av Britt-Marie Insulander utg. i Stockholm 1978.)

Swallin, Linda Stevadotter: En blyg mans ord. Lerbäcksdialekt sedd genom Levi Karlssons diktning. I: Levi och Levi. Språket hos "Jeremias i Tröstlösa" och "Den blyge". (Språkminnet V.) Örebro. 

Uppdaterad 25 mars 2014