• Huvudmeny

Stockholm

Översiktlig information om stockholmska finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Stockholm behandlas dialekten i ett särskilt avsnitt.

Ordböcker och ordlistor

Bergman, Gösta, 1934: Ur en Stockholms-nasares ordförråd. I: Nysvenska studier.

Danielsson, Einar, 1914: Skeppsholmsslang. I: Språk och Stil XIV.

Doggelito, Dogge & Kotsinas, Ulla-Britt, 2004: Förortsslang. Stockholm.

Kotsinas, Ulla-Britt, 1996: Stockholmsslang. Folkligt språk från 80-tal till 80-tal. Stockholm.

Thesleff, Anthon, 1912: Stockholms förbrytarspråk och lägre slang 1910-1912. Stockholm.

Uhrström, Wilhelm, 1911: Stockholmska. Slang, vulgarismer och skämtord. Stockholm.

Övriga arbeten

Bergman, Gösta, 1949: Två ord ur Stockholmsslangen. I: Nysvenska studier. 28:e årg. Uppsala. (Orden spänn och läskig behandlas.)

Bergman, Gösta, 1979 [1946]: Språket på Söder. I: G. Bergman, Ord & Stil. Stockholm.

Gjerdman, Olof, 1954: En trådupptagning av Stockholmsuttal. Några upplysningar av Olof Gjerdman. I: Språkvård. Redogörelser och studier utgivna till Språkvårdsnämndens tioårsdag 1954. Stockholm.

Hesselman, Bengt, 1918: Stockholmska. I: Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 27. Stockholm.

af Klintberg, Bengt, 1991: En tjottablängare mellan lysmaskarna. Något om ekenssnacket i litteratur och folklore. Stockholm.

Kotsinas, Ulla-Britt, 1988: Ekenssnack från Sibirien till Flempan. Om betydelseförändringar och orddöd i Stockholmsslang. I: Ingemar Olsson 25. Augusti 1988. MINS 28. Stockholm.

Kotsinas, Ulla-Britt, 1988: Stockholmsspråk i förändring. I: Pettersson, Gertrud (red.), Studier i svensk språkhistoria. Lund.

Kotsinas, Ulla-Britt, 1989: Stockholmsspråk genom 100 år. I: Tijdschrift voor Skandinavistiek 10:1-2.

Kotsinas, Ulla-Britt, 1991: Attityder till Stockholmsspråk. I: Berge, K. L. & Kotsinas, U.-B., Storstadsspråk och storstadskultur i Norden. (MINS 34.) Stockholm.

Kotsinas, Ulla-Britt, 1995: Stockholm: Dialekt. I: Nationalencyklopedin 27. Höganäs.

Kotsinas, Ulla-Britt, 2000: Från ekenssnack till rinkebyska. I: Att förstå det mänskliga. Humanistisk forskning vid Stockholms universitet. Red. Kerstin Dahlbäck. Stockholm.

Kotsinas, Ulla-Britt, 2000: Kontakt, variation och förändring - studier i Stockholmsspråk. Ett urval uppsatser. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in Scandinavian philology. New series 22.) Stockholm.

Kotsinas, Ulla-Britt, 2001: Från Ekenssnack till Rinkebyska. I: Pedagogiska magasinet 2/2001.

Kotsinas, Ulla-Britt, 2001: Lever Ekenssnacket? Om äldre och nyare Stockholmsslang. (Acta academiae Gustavi Adolphi 79.) Uppsala.

Kotsinas, Ulla-Britt, 2005: Om förändringar i Stockholmsspråk. I: Språk och kultur i det multietniska Sverige. (TeFa. 44.) Uppsala.

Kotsinas, Ulla-Britt, 2008: Stockholmsspråk. I: Signums svenska kulturhistoria. Det moderna genombrottet. Stockholm.

Ståhle, Carl Ivar, 1981: Stockholmsnamn och stockholmsspråk. Stockholm.

Åbrink, Håkan, 1991: Talspråkseget i stockholmsspråket under hundra år. I: Svenskans beskrivning 18. Lund.

Öqvist, Jenny, 2010: Riktig stockholmska? Ekenssnacket som varietet och fenomen. I: Studier i svenska språkets historia 11. Uppsala.

Öqvist, Jenny, 2010: "Står där & väntar på tricken". Stockholmska i svensk populärmusik. I: Svenskans beskrivning 30. Stockholm. 

Uppdaterad 25 mars 2014