• Huvudmeny

Västerbotten

Observera att litteraturen i dessa listor är uppdelad på landskap, inte län. För litteratur om Västerbottens län, se därför även Lappland.

Översiktlig information om dialekterna i Västerbotten finns i Svensk uppslagsbok, Nationalencyklopedin och Norrländsk uppslagsbok. Under uppslagsordet Västerbotten behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt. 

Centrala eller översiktliga arbeten

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1955: Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. En morfo-fonologisk studie. Uppsala.

Geijer, Herman, 1922: Västerbottens folkmål. I: Sverige. Stockholm.

Hansson, Åke, 1995: Nordnorrländsk dialektatlas. Umeå.

Larsson, Seth, 1927: Folkmålet i Västerbottens län. I: Västerbotten 1927. Umeå.

Nordsvenska. Språkdrag i övre Norrlands tätorter. Umeå, 1982.

Norrländsk uppslagsbok bd 3. Umeå, 1995. S. 319-320 (Norrland).

Wennstedt, Ola, 2005: Senna tala ve… Dialekter i Västerbotten. I: Västerbotten 2005:1. Umeå.

Skelleftebygdens dialekter 1973-74. Studieförbundet Vuxenskolan, Skellefteå.

Språkmöten i Västerbotten och Österbotten. Edlund, Lars-Erik & Marianne Nordman (red.), Umeå & Vasa 2017. (Bottniska Studier 4; Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 78; Skrifter utg. av Svensk-Österbottniska Samfundet 75.)

Söderström, Sven, 1972: Om kvantitetsutvecklingen i norrländska folkmål. Gammal kort stavelse i Kalix- och pitemålen och målen i Nordmalings och Ragunda socknar. Diss. Uppsala.

Westerberg, Anna, 2004: Norsjömålet under 150 år. Uppsala.

Widmark, Fredrik, 1863: Bidrag till kännedomen om Vesterbotens landskapsmål. Stockholm.

Öström, Jerker, 1968: Folkmål i övre Norrland. Text och kommentar. Umeå.

Övre Norrlands bygdemål. Berättelser på bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt. Umeå, 1954.

Ordböcker och ordlistor

Agnäsmålet. Ord och uttryck i Agnäsdialekten. Agnäs. 2005.

Emanuelsson, Ragnar, 200-: Vännäsmålet. Nedtecknat under åren 1987-1995. Vännäs.

Folkmål i Skelleftebygden. En liten ordlista till bygdemålen i norra länsdelen jämte ett urval visor, gåtor, härm, ramsor, öknamn och åtskilligt annat sammanfört och kompl. efter uppteckningar av Vuxenskolans studiecirklar. Urval, bearb. och kompl.: Ernst Westerlund m. fl. Studieförbundet Vuxenskolan. Skellefteå, 1978.

Fors, Harald, 1986: Bjurholmsdialekter. En sammanställning av material ur Ström å grannbya: Lillarmsjöbygden, släkten och kultur. Bjurholm.

Fältskytt, Gunnar, 1995-1996: Lövångersmålet. Böjt och rimmat. Skellefteå

Fältskytt, Gunnar, 2007: Ordbok över lövångersmålet. Skellefteå.

Larsson, Evert & Söderström, Sven, 1980: Hössjömålet. Ordbok över en sydvästerbottnisk dialekt. Umeå.

Lindberg, Harald & Lindberg, Alf-Göran, 1991: Vitvattsmåle. En bjurholmsdialekt. Bjurholm.

Lindgren, Jonas Valfrid, 1890: Burträskmålets grammatik. Ljudfysiologisk översikt, aksentlagar, vokallagar. Stockholm.

Lindgren, Jonas Valfrid, 1890-1919: Burträskmålets grammatik. Ljudlära. Stockholm.

Lindgren, Jonas Valfrid, 1940: Ordbok över Burträskmålet. Uppsala.

Lundgren, Astrid, 1997: Ordbok över Nysätramålet. En nordvästerbottnisk dialekt. Umeå.

Marklund, Thorsten, 1986: Skelleftemålet. Grammatik och ordlista. För lekmän av lekman. Skellefteå.

Mikaelsson, Sven, 1999: N’ olbok på skelleftemål med läsestycken och ordlista. Skellefteå.

Renmarck, Carl (förf.) & Reinhammar, Maj (utg.) 2008: Plurima Lingvæ Gothicæ rudera. Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar. Uppsala.

Stenberg, Pehr & Widmark, Gusten, 1966-1973: Ordbok över umemålet. Uppsala.

Unander, Ferdinand, 1857: Allmogemålet i södra delen af Vesterbottens län.

Övriga arbeten

Andersson, Elisabeth, 1982: Några pronominella bestämningar i umemålet. I: Nordsvenska. Språkdrag i övre Norrlands tätorter. Umeå.

Andersson, Daniel, 2017: Ordspråk som kulturhistoriskt källmaterial. En diskussion med exempel från Västerbotten och Österbotten. I: Edlund & Nordman (red.) Språkmöten i Västerbotten och Österbotten. Umeå & Vasa 2017. S. 102–112.

Berg, Tommy, 1976: Provinsialismer i skolungdomars språk. En undersökning av aktivt och passivt ordförråd i sex Västerbottensskolor. Stadsmål i övre Norrland 4. Umeå.

Bertils, Klara, 2017: Umeåsvenskan. Ett norrländskt stadsspråk. I: Edlund & Nordman (red.) Språkmöten i Västerbotten och Österbotten. Umeå & Vasa 2017. S. 50–63.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1960: Om arv och lån Norrlands svenska folkmål. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1960. Uppsala.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1971: Folkmål i rikssvensk prosadiktning. Några synpunkter med utgångspunkt från Sara Lidmans Västerbottensromaner. I: Dahlstedt, Karl-Hampus 1971: Norrländska och nusvenska. Tre studier i nutida svenska. Lund.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1979-1980: Sociodialektologi i Västerbotten. Reflexioner kring en avhandling. (Artikeln bygger på förf:s opposition på Mats Thelanders avhandling: Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida Burträsktal. 1-2.) I: Nysvenska studier 59-60.

Edlund, Ann-Catrine, 2017: Språkmöten på havsisen. I: Edlund & Nordman (red.) Språkmöten i Västerbotten och Österbotten. Umeå & Vasa 2017. S. 66–81.

Edlund, Ann-Catrine, 2005: Vem behöver 40 ord för säl? I: Västerbotten 2005:1. Umeå.

Edlund, Lars-Erik, 2005: Om Per-Uno Ågren och dialekterna. I: Västerbotten 2005:1. Umeå.

Elmevik, Lennart, 1996: Norrl. dial. tyg(e) ’räfsskaft’. Ordbyte eller typskifte? I: Samspel och variation. Uppsala.

Eklund, Britta, 1978: Jag såg han och han såg jag. Något om subjektsformer av personliga pronomen på objektsplats hos skolungdomar i Västerbotten. Umeå.

Eklund, Britta, 1982: ”Jag såg han”. Om objektsformer av personliga pronomen i nordsvenskan. I: Nordsvenska. Språkdrag i övre Norrlands tätorter. Umeå.

Eriksson, Lisa & Flodell, Gunvor, 1998: Mål i norr. Två artiklar om nutida dialektförhållanden i norra Sverige. Umeå.

Eriksson, Lisa, 2005: ”En kvinna klär sällan i dialekt”. I: Västerbotten 2005:1. Umeå.

Flodell, Gunvor, 2002: ”Hon kom som en vind”. Väderleksuttryck i emigrant- och dialektmaterial. I: När språk och kulturer möts. Festskrift till Tuuli Forsgren 2 november 2002. Umeå.

Fridner, Gustav, 1999: Folkliga växtnamn i Västerbotten samlade av Gustav Fridner, utgivna av Sigurd Fries, Jan Nilsson och Margit Wennstedt. Umeå.

Flodell, Gunvor, 2000: Om dialektgränsers stabilitet - en pilotundersökning i södra Västerbotten. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors. 

Fries, Sigurd, 1996: Gustav Fridner och hans västerbottniska växtnamn. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1995. Uppsala.

Gerhardsson, Filip, 2005: Dialekt, riksspråk och blandspråk. I: Västerbotten 2005:1. Umeå.

Hansson, Åke, 1987: Dialektometri – dialektologi som statistik. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1986. Uppsala.

Hellquist, Magdalena, 1984: Abraham Abrahamsson Hülphers och folkmålen i Westerbotten. Ett bidrag till dialektstudiets historia. Umeå.

Hene, Birgitta, 1977: Skelleftemålets behandling av r i verbens presensformer och i preterium-formen var. Umeå.

Hene, Birgitta & Holmgren, Barbro, 1982: ”Vi flytt int”. Presens av olika verb samt preteritum av vara i standardspråken i Arvidsjaur och Skellefteå. I: Nordsvenska. Språkdrag i övre Norrlands tätorter. Umeå.

Holm, Gösta, 1941: Västerbottniska syntaxstudier. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1941. Uppsala

Holm, Gösta, 1942: Lövångersmålet. I: En sockenbeskrivning under medverkan av flere fackmän. Umeå.

Holm, Gösta, 1946: Notiser från Västerbotten. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1946. Uppsala.

Johansson, Iréne, 1976: Nordsvenska vokaler. Umeå.

Kram, Kristina, 1998: Dialektgränsen – var går den? Om människors mentala gränser i norra Norrland. I: ”Vi” och ”dom” i norra Sverige. Umeå.

Larsson, Seth, 1929: Substantivböjningen i Västerbottens folkmål. Jämte en exkurs till ljudläran. Diss. Uppsala.

Lindblad, Per, 1982: Sje- och tje-ljudet i sex nordnorrländska stadsmål. I: Nordsvenska. Språkdrag i övre Norrlands tätorter. Umeå.

Nilsson, Jan, 2005: Gustav Fridner och de västerbottniska växtnamnen. I: Västerbotten 2005:1. Umeå.

Norstedt, Berit, 1978: Intervju och samtal. En undersökning av två umemakars talspråk. Umeå.

Rönkä, Maj-Len, 1988: Bottnisk ord- och sakgeografi. I: Det maritima kulturlandskapet kring Bottenviksprojektet. Umeå.

Söderström, Sven, 1975: Vokativformer i norrländska dialekter. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1975. Uppsala.

Thelander, Mats, 1979: A qualitative approach to the quantitative data of speech variation. 1979.

Thelander, Mats, 1979: Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida burträsktal. 2 vol. Uppsala.

Thelander, Mats, 1996: Om o-avledningar i norrländska mål. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1995. Uppsala.

Westerlund, Rune, 2010: Ljudstrukturen i dialekten i Rödåliden. Auditiv analys av fonemen i en norrländsk dialekt i början av 2000-talet. Umeå.

Westerlund, Rune, 2011: Palatal och velar artikulation av klusilerna k och g framför främre kort a i en sydvästerbottnisk dialekt - auditiv analys. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Zetterholm, Delmar Olof, 1942: Uppkomsten av de norrländska supradentala och kakuminala n-ljuden. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1942. Uppsala.

Ågren, Jan-Gunnar, 1972: En undersökning av ordförrådet i Umeå stadsmål. I: Svenskans beskrivning 5. Stockholm.

Åström, Per, 1888: Språkhistoriska studier öfver Degerforsmålets ljudlära. Stockholm.

Åström, Per, 1893: Degerforsmålets formlära, jämte exkurser till ljudläran. Svenska landsmål och svenskt folkliv 13.2. Stockholm.

Uppdaterad 28 maj 2018