• Huvudmeny

Västmanland

Översiktlig information om dialekterna i Västmanland finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Västmanland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Centrala eller översiktliga arbeten

Geijer, Herman & Holmkvist, Erik, 1930: Några drag ur Västmanlands språkgeografi. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1929.

Leffler, L. Fr., 1875: Anteckningar om Västmanlands folkspråk. I: Svenska fornminnesföreningens tidskrift 2.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Blumenberg, Robert, 1874: Förteckning öfver egendomliga ord och uttryckssätt i Norbergsmålet. I: Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 1.

Eriksson, Stig-Erik, 2003: Språka på norbergsmål.

Fagerstamålet. 1996. [Fagersta.] (Ordlistehäfte med dialekt från Fagersta och Västanfors.)

Gamla ord och uttryck. I: Mälby förr och nu, utg. av Mälby bycirkel i Västerfärnebo, Västmanlands län. Västerfärnebo 1984. 

Grythyttmåle. Dialektord från gamla Grythytte socken. Utg. av Grythyttans hembygdsförening. 2005.

Herweghr, Daniel, 1925: Ordbok över västmanlandsmålet. Idioticon Westmannicum. [Utg. av Samuel Landtmanson.] Västerås.

Holmberg, Lars, 1964: Gamla ord och uttryck upptecknade vid Saxhyttan av Lars Holmberg. Ordstäv från Saxhyttan med omnejd upptecknade av Lars Holmberg, I: Grythyttan i ord och bild. H. 17-18.

Holmkvist, Erik, 1941: Bergslagens gruvspråk. Uppsala. (Innehåller västmanländska ord från Norberg, Nya Kopparberg, Sala och Striberg.)

Holmkvist, Erik, 1945: Bergslagens hyttspråk. Uppsala. (Innehåller västmanländska ord från Norberg, Sala och Striberg.)

Svedskog, Ragnar, 1971: Medåkersmålet. Några anteckningar om en försvinnande dialekt. I: Medåker. Spridda minnen från svunna tider. [Medåker.]

Svedskog, Ragnar, 1981: En liten ordförteckning över äldre Medåkersmål. I: Medåker. 2. [Medåker.]

Thorfors, Anshelm, 1917-1930: Ord ock uttryck rörande jordbruket i Romfartuna socken (Västmanland). (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:16.)

Ur Västmanlands-Dala landsmålsförenings samlingar till en ordbok öfver landsmålet i Västmanland och Dalarne. 1-3. 1877-1881. U.o. (Omfattar partiet a-dövälä.)

Upp

Övriga arbeten

Aksén, Sigvard, 1997: Älgbo-Mina och älgen - en liten dialektstudie. I: Från Nastastenen till Nerikes Allehanda. (Språkminnet I. Skriftserie 63.) Örebro.

Färnestrand, Helmer, 1951: Västerfärnebomålet. I: Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 39. Även i: Västerfärnebo. En sockenbeskrivning. Red. Carl Mangård.

Isaacsson, August, 1921: Ett och annat om folkmålet i Ljusnarsberg. I: Från Ljusnarsbergen. En hembygdsbok utg. av Kopparbergs-Ljusnarsbergs folkbildningsförening efter Västmanlands-Dala nations hembygdskurser i Kopparberg midsommaren 1920. Kopparberg.

Landqvist, Nils, 1957: Dialekt och ortnamn i Grythyttan. I: Grythyttan i ord och bild. (Skriftserie utg. av Grythyttans kommun och hembygdsförening 3.) [Grythyttan.]

Pettersson, Carl-Gustav, 1957: Redogörelse för de viktigare sysslorna inom jordbruket i Munktorps socken särskilt med avseende på terminologin. I: Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 40.

Svedskog, Ragnar, 1971: Medåkersmålet. Några anteckningar om en försvinnande dialekt. I: Medåker. Spridda minnen från svunna tider.

Svedskog, Ragnar, 1981: Böjningar och uttal av frekventa ord i det äldre Medåkersmålet. Några iakttagelser. I: Medåker. 2. [Medåker.]

Thorfors, Anshelm, 1935: Dialekt. I: Skultuna bruks historia. 2:2. Red. Sigurd Erixon. Stockholm.

Uppdaterad 25 mars 2014