• Huvudmeny

Atlas Linguarum Europae (ALE)

Alinei, Mario, 1997: The Atlas Linguarum Europae after a quarter century. A new presentation. I: Atlas Linguarum Europae. Perspectives nouvelles en géolinguistique. A. Roma.

Atlas Linguarum Europae. Assen. 1983-.

Atlas Linguarum Europae. Introduction. Assen 1975.

Atlas Linguarum Europae. Premier Questionnaire. Assen 1976.

Atlas Linguarum Europae. Second Questionnaire. Assen 1979.

Elmevik, Lennart, 2008: Motivkartor. Från arbetet inom projektet Atlas Linguarum Europae. I: Kartan i forskningens tjänst. Symposieföredrag utg. av Lars-Erik Edlund, Anne-Sofie Gräslund & Birgitta Svensson.

Westerberg, Anna, 2011: Atlas Linguarum Europae - en presentation. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.


Uppdaterad 18 november 2013