• Huvudmeny

Att skriva på dialekt

Bihl, Björn & Nilsson, Nils-Erik, 2006: Te skriv sôm en taL. I: Lekt och lärt. Vänskrift till Jan Einarsson 2006. Red.: Sofia Ask et al. (Rapporter från Växjö universitet 16.) Växjö.

Hagren, Kristina, 2000: Kuna och kunnä. Funderingar kring vokalkvalitet i grov beteckning. I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala.

Haugen, Einar, 1980: How should a dialect be written? I: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 26.

Huldén, Lars, 2000: Hur jag översatte julevangeliet till mitt modersmål. I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala.

Reinhammar, Vidar, 1995: Om dialekt som skriftspråk. I: Provins. Norrländskt magasin 4.

Sarvas, Leena, 2000: Nytt intresse för dialekt i skrift - Asterix på Savolaxdialekt. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors.


Uppdaterad 18 november 2013