• Huvudmeny

Att spela in och skriva ut

Benson, Sven, 1981: Juridiska och etiska problem i samband med talspråksundersökningar. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 104. Uppsala.

Bockgård, Gustav, 2010: Om behandlingen av informanter förr i tiden. – Exemplet dialektinspelningar. I: Gäller vanligt folkvett också för akademiker? Rapport från ett seminarium om makt och etik. Red. Gustav Bockgård & Håkan Tunón. (CBM:s skriftserie 38.) Uppsala.

Bockgård, Gustav, 2010: Skapandet av den ideala dialektinspelningen. I: Studier i svensk språkhistoria 10. Hur och för vem? Göteborg.

Eriksson, Manne, 1947: Dialektuppteckningens metoder med särskild hänsyn till sammanhängande texter. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1946.

Gustavsson, Anders, 1982: Förtegenhet vid etnologiska intervjuer. Några exempel på informationsbarriärer hämtade från fältarbeten i västra Sverige. Lund.

Hedblom, Folke, 1950: Grammofonupptagning av dialekter och folkminnen i Sverige 1935-1950. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 73.

Hedblom, Folke, 1961: The tape recording of dialect for linguistic sound archives – some experiences and views connected with recording work in Sweden. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 84.

Hedblom, Folke, 1968: Om avlyssning och utskrivning av dialekttexter i fonogram. Några erfarenheter och rön. I: Nysvenska studier. 47. Lund.

Hedström, Gunnar, 1922: Vägledning vid dialektuppteckningar i södra Sverige. Lund.

Hedström, Gunnar, 1931: Landsmålsalfabetet i för södra Sverige avpassad kortfattad framställning. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1930-1931.

Nilsson, Jenny, 2012: I huvudet på Västgöta-Bengtsson. En fallstudie av dialektinsamling i idé och praktik. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2012.

Ordéus, Torsten, 1981: Ljud på band – att spela in rätt och bevara betryggande. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 104.

Pedersen, Karen Margrethe, 1983: Om transskription af båndoptagelser og anvendelse af teksterne til leksikografiske og syntaktiske undersøgelser. Et EDB-projekt. Söderström, Sven, 1983: Utskrivning av dialektinspelningar – transkriptionsmetoder och erfarenheter. I: Folkmålsstudier 28. Åbo.

Söderström, Sven, 1983: Utskrivning av dialektinspelningar – transkriptionsmetoder och erfarenheter. I: Folkmålsstudier 28. Åbo.

Talspråksforskning i Norden. Mål - material - metoder. 1982. Mats Thelander (red.). Lund.

Talspråksstudier. Insamling och analys. 1981. Gun Widmark (red.). Lund.

Uppdaterad 25 mars 2014