• Huvudmeny

Dialektordböcker omfattande hela Sverige

[Ihre, Johan], 1766: Swenskt dialect lexicon. Hvarutinnan uppteknade finnas the ord och talesätt, som uti åtskilliga Svea rikes lands-orter aro [!] brukelige, men ifrån allmänna talesättet afvika. Till upplysning af vart [!] språk, och bevis om thes ömnighet. Upsala. (Lexikonet finns i en inskannad versionlänk till annan webbplats.)

Ordbok över Sveriges dialekter. Häfte 1-3, A-back, 1991-2000. Uppsala. (För mer information om projektet, klicka här.länk till annan webbplats)

Rietz, Johan Ernst, 1867: Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska allmoge-språket. 1-2. Malmö, Köpenhamn, Leipzig & London [1862-]1867. - Fotolitografisk reproduktion. Lund 1962. 3. Register och rättelser av Erik Abrahamson. Uppsala & København 1955. (Lexikonet finns i en ocr-inläst, elektronisk utgåvalänk till annan webbplats.)


Uppdaterad 04 april 2014