• Huvudmeny

Handböcker i språksociologi

Chambers, Jack, 1995: Sociolinguistic Theory. Linguistic Variation and its Social Significance. Language in Society 22. Oxford.

Einarsson, Jan, 2009: Språksociologi. 2:a uppl. Lund.

The handbook of language variation and change. Ed. J. K. Chambers, Peter Trudgill & Natalie Schilling-Estes. 2002. Malden & Oxford.

Mæhlum, Brit, Akselberg, Gunnstein, Røyneland, Unn & Sandøy, Helge, 2003: Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Oslo.

Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela, 2010: Introduktion till sociolingvistik. Stockholm.

Sandøy, Helge, 1996: Talemål. 2:a uppl. Oslo.

Sociolinguistics. An international handbook of the science of language and society. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 3.) 1987. Berlin.

Sociolingvistik. Red. Eva Sundgren. 2. uppl. 2013. Stockholm.

Sundgren, Eva, 2004: Språklig variation och förändring. Exemplet Eskilstuna. Lund.

Talspråksforskning i Norden. Mål - material - metoder. Red. Mats Thelander. 1982. Lund.

Thelander, Mats, 1974: Grepp och begrepp i språksociologin. (Ord och stil 6.) Lund.

Trudgill, Peter, 1974: Språk och social miljö. En introduktion till sociolingvistiken. Stockholm. (Med inledning av Bengt Nordberg.)

Wardhaugh, Ronald, 2002: An introduction to sociolinguistics. 4:e uppl. Malden.

Venås, Kjell, 1982: Mål og miljø. Innføring i sosiolingvistikk eller språksosiologi. Oslo.

Uppdaterad 25 mars 2014