• Huvudmeny

Inspelningar med utskrift

Från Pyttis till Nedervetil. Tjugonio prov på dialekter i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten. 1998. Helsingfors. (Med kassettband eller cd.)

Lyssna på svenska dialekter! Cd med utskrifter och översättningar utgiven av Språk- och folkminnesinstitutet genom Eva Thelin. 2003. Uppsala. (Omfattar samtliga svenska landskap.)

Svenska folkmål. Autentiska inspelningar ur Landsmålsarkivens samlingar. 1957. Stockholm. (Grammofonskivor med textbok. Inspelningarna är numera överförda till cd och kan köpas från Institutet. Svenska folkmål är föregångaren till Lyssna på svenska dialekter! och omfattar liksom den samtliga svenska landskap.)


Uppdaterad 18 november 2013