• Huvudmeny

Interaktionell dialektologi

Bockgård, Gustav, 2010: Omaka par. Om bristfälliga samarbeten i dialektintervjuer. I: Studier i svenska språkets historia 11. Uppsala.

Bockgård, Gustav, 2010: Samkonstruktioner i dialektintervjuer. I: Språk och interaktion 2. Red. Camilla Lindholm & Jan Lindström. Helsingfors. 

Bockgård, Gustav, 2010: Urspårat samtal. Analys av en märklig dialektinspelning. I: Folkmålsstudier 48.

Bockgård, Gustav, 2010: "Det är den vanliga spöksupén, vi kallar." Analys av en objektslös bisatstyp med kalla i dialekter och skriftspråk. I: Svenska  landsmål och svenskt folkliv 2010. 

Bockgård, Gustav, 2011: Lexikaliserade satser med ha eller kalla i nordöstra Götalands traditionella dialekter. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Bockgård, Gustav, 2011: "Dä ä inte frågan åm nå annet än den gamle dialekten". En samtalsanalytisk och ideologikritisk studie av en märklig dialektintervju. I: Interaktionell dialektologi.

Bockgård, Gustav, 2012: Svansdubblerad negation i dialektinspelningar från nordöstra Götaland. I: Folkmålsstudier 50.

Bockgård, Gustav, 2012: Interaktionell dialektologi: Ett forskningsområde under framväxt. I: Folkmålsstudier 50.

Bockgård, Gustav, 2012: "Jovars, det duger tills vidare": En interaktionell analys av konstruktionsfamiljen diskurspartikel + vars. I: Språk och interaktion 3.

Bockgård, Gustav, 2012: Diskursmarkören se i traditionella dialektintervjuer. I: Språk och interaktion 3.

Bockgård, Gustav & Norén, Niklas, 2011: Pivåkonstruktioner i svenska dialektintervjuer. I: Interaktionell dialektologi.

Forsskål, Mona, 2011: Vad är en fast fras? Form, funktion och syntaktisk struktur hos de e de i finlandssvenska samtal. I: Interaktionell dialektologi.

Interaktionell dialektologi. Red. Gustav Bockgård & Jenny Nilsson. Uppsala 2011.

Lindström, Jan, 2011: Samtalsgrammatik på dialekt? I: Interaktionell dialektologi.

Nilsson, Jenny, 2010: Vad kan samtalsanalysen göra för dialektologin? I: Svenskans beskrivning 30. Stockholm. 

Nilsson, Jenny, 2011: Dialektal anpassning i interaktion. I: Interaktionell dialektologi.

Wide, Camilla, 2011: Pronomenen den här och den där som planeringspartiklar i finlandssvenska dialekter. I: Interaktionell dialektologi.

Öqvist, Jenny 2011: Förhöjda tontoppar som interaktionell resures i traditionell stockholmska. I: Interaktionell dialektologi.

Uppdaterad 04 april 2014