• Huvudmeny

Översiktliga handböcker 

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm. (Denna handbok behandlar dialekterna landskapsvis. Östsvenska mål i Finland och Estland tas inte upp.)

Wessén, Elias, 1969: Våra folkmål. 9:e uppl. Stockholm. (Klassisk handbok som beskriver dialekterna utifrån dialektområden och visar vilka drag som karaktäriserar sydsvenska mål, götamål, sveamål, norrländska mål, gotländska mål och östsvenska mål. I särskilda kapitel behandlas övergripande frågor om exempelvis dialektgränser och ordförråd.)  

Uppdaterad 25 mars 2014