• Huvudmeny

Provinsialismer (i standard-svenska ordböcker)

Bergman, Gösta, 1942: Sydliga provinsialismer i det bildade svenska talspråket. I: Arkiv för nordisk filologi 56.

Bergman, Gösta, 1952: Nordliga provinsialismer i det bildade nordliga talspråket. I: Arkiv för nordisk filologi 66.

Ernby, Birgitta, 2008: Svenska dialektord i riksspråkliga ordböcker. I: Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren.

Levander, Lars, 1927: I vad mån beaktas uppsvenskt språkbruk vid Svenska Akademiens ordboksarbete? I: Nysvenska studier. 7:e årg. Uppsala.

Thelander, Mats, 1983: Provinsialismer i inom- och mellanregionalt perspektiv. I: Språk och tradition. Festskrift till Sven Benson. Uppsala.

Thelander, Mats, 1994: prov. utan värde? Om provinsialismer i ordböcker – och i verkligheten. I: Språkbruk, grammatik och språkförändring. En festskrift till Ulf Teleman 13.4.1994. Lund.


Uppdaterad 04 april 2014