• Huvudmeny

Slang och gruppspråk 

Andersson, Lars-Gunnar, 1985: Fult språk. Svordomar, dialekter och annat ont. Stockholm.

Berg, Ruben G:son, 1900: Skolpojks- och studentslang. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv.

Berg, Ruben G:son, 1924: Skolpojks- och studentslang. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv.

Berg, Ruben G:son, 1943: Strödda anteckningar om yrkesslang. I: Nysvenska studier. 23:e årg. Uppsala.

Bergman, Gösta, 1915: Ett par synpunkter på begreppet slang. I: Språk och stil. Femtonde årg. Fjärde-femte häftet. Uppsala.

Bergman, Gösta, 1924: Till soldatspråkets psykologi. I: Nysvenska studier. Fjärde årg. Första-andra häftet.

Bergman, Gösta, 1929: Västgötaknallarna och deras hemliga språk, månsing. I: Nysvenska studier.

Bergman, Gösta, 1930: Västgötaknallarna och deras hemliga språk, månsing. I: Nysvenska studier. 9:e årg. Uppsala.

Bergman, Gösta, 1931: Rotvälska. Stockholm.

Bergman, Gösta, 1934: Skolpojksslang. Stockholm.

Bergman, Gösta, 1934: Tolkning av månsing-ord. I: Nysvenska studier.

Bergman, Gösta, 1934: Ur en Stockholms-nasares ordförråd. I: Nysvenska studier.

Bergman, Gösta, 1941: En rotvälsk källa från 1760-talet. I: Nysvenska studier. 21:a årg.

Bergman, Gösta, 1949: Två ord ur Stockholmsslangen. I: Nysvenska studier. 28:e årg. Uppsala. (Orden spänn och läskig behandlas.)

Bergman, Gösta, 1964: Slang och hemliga språk. Stockholm.

Bom, Kaj, 1957: Slangordbogen. København.

Byrman, Gunilla, 1989: Graviditetsuttryck i svenskan. Diss. Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A. Lund.

Carling, Gerd, 2005: Romani i svenskan. Storstadsslang och standardsspråk. Stockholm.

Cederschiöld, Gustaf, 1900: Om kvinnospråk och andra ämnen. Lund.

Cederschiöld, Wilhelm, 1944: Barnspråk. Stockholm.

Dagrin, Bengt G., 2008: Stora fula ordboken. 4:e utök. o. rev. uppl. Stockholm.

Danielsson, Einar, 1914: Skeppsholmsslang. I: Språk och Stil XIV.

Doggelito, Dogge & Kotsinas, Ulla-Britt, 2004: Förortsslang. Stockholm.

Forsskåhl, Mona, 2001: Bland töser och grabbar. Den värdeladdade ungdomsslangen. I: Språk, kön och kultur. Rapport från den fjärde nordiska konferensen om språk och kön. Göteborg.

Forsskåhl, Mona, 2005: Mitt emellan eller strax utanför. Språkkontakt i finlandssvensk slang. Helsingfors.

Friberg, Bertil, 1964: Svenskt slanglexikon. 2. [omarb.] uppl. Stockholm.

Frukostflingor & Nötknäppare.  2:a uppl. 2001. Stockholm.

Galoschjesus och frukostflingorna. En frispråkig krogordbok. 2007. Stockholm.

Gibson, Haldo, 1978: Svensk slangordbok. 2:a uppl. Stockholm.

Gjerdman, Olof, 1937: Ett knippe ord ur slang- och vulgärspråk. I: Nysvenska studier 1937. (Gjerdman tar upp ord som beko, bena/bänna, blejd, bän(g)ster, flis, flukta, haj(a), hallick, häck, kosing, kova, krisj, krubb, månsing, polare, reko, spänn, stöt, svid, tavring, tummen.)

Gjerdman, Olof, 1945: Tattarna och deras språk. I: Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1945.

Gjerdman, Olof, 1947: Djos Per Andersson ordlista över svenskt förbrytarspråk. I: Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1947.

Gjerdman, Olof, 1947: Två förbrytarordlistor från 1840-talet. I: Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1947.

Götlind, Johan, 1929: Månsing från Mark och Kind. I: Nysvenska studier. 9:e årg. Uppsala.

Holmén, Stefan, 1997: Pundartugg. Narkotikarelaterade slanguttryck. Solna.

Ingers, Ingemar, 1977: Lundensisk slang. Skolslang och studentslang samt akademiskt vardagsspråk i Lund. Lund.

Johansson, Roger, 1977: Svensk rommani. Uppsala.

Kotsinas, Ulla-Britt, 1994: Vrålbedåriskt. En bok om flickslang. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 78. Stockholm.

Kotsinas, Ulla-Britt, 1996: Bangslang. I: Språket lever! Skrifter utgivna av Svenska språknämnden. Stockholm.

Kotsinas, Ulla-Britt, 1996: Stockholmsslang. Folkligt språk från 80-tal till 80-tal. Stockholm.

Kotsinas, Ulla-Britt, 1998: Norstedts svenska slangordbok. Stockholm.

Kotsinas, Ulla-Britt, 2000: Engelska i svensk slang. I: Svenskan i tiden.

Kotsinas, Ulla-Britt, 2003: En bok om slang, typ. Stockholm.

Kotsinas, Ulla-Britt, 2004: Ungdomsspråk. Ord och stil 25. 3:e uppl. Uppsala.

Langenfelt, Gösta, 1915: Järnvägssvenska. I: Språk och stil. 15:e årg. Uppsala.

Langenfelt, Gösta, 1947: Officersjargong och manskapsslang i Sverige 1645-1945. Uppsala.

Lidén, Evald, 1930: Anteckningar om västgötaknallarnas hemliga språk, månsing. I: Nysvenska studier. 10:e årg. Uppsala.

Marm, Ingvald, 1962: Slang og sjargong. En kavalkade over det muntre innslaget i norsk hverdagstale. Oslo.

Milles, Karin, 2010: Kung Karl och kärleksgrottan. Lek, lust och ideologi i de svenska könsorden. Stockholm.

Norrby, Catrin, 1990: Bland hjärndöda svuckopannor och läckra goitingar. En studie i slangspråk. Nordrapp 5. Göteborg.

Palm, H., 1910: Hemliga språk i Sverige. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv.

Palme, Sven Ulric, [1959]: Burkar, fyrkar och gökar. Öknamn, slang och stil i politiska brev för femtio år sedan. Stockholm.

Ridderstad, C. F. 1851: Samvetet eller Stockholms-mysterier I-III. Linköping. (Rommaniordlista finns i del III.)

Slangordboka 2005. Oslo.

Thesleff, Arthur, 1912: Stockholms förbrytarspråk och lägre slang. Stockholm.

Thorén, Benjamin, 1996: Bonniers Slanglexikon. Stockholm.

Tillhagen, Carl-Herman, 1947: En nyupptäckt rommaniordlista från 1847. I: Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1947.

Tryti, Tone, 2008: Norsk slangordbok. Oslo.

Uhrström, Wilhelm, 1910: Stockholms skolpojksspråk. Stockholm.

Uhrström, Wilhelm, 1911: Stockholmska. Stockholm.

Ulrich, Arvid, 1909: Rommanespråket. Sigenarspråk. I: Svenska landsmål.

Vide, Sten-Bertil, 1951: Färskvatten, jälle, mascherbo och litet annat i Langenfelt, Officersjargong och manskapsslang. I: Nysvenska studier. 30:e årg. Uppsala.

Viklund, Maja  Lindfors, 2001: Exotismer, romanticismer och vanliga överdrifter. Mönster och metaforer i svensk drogslang. Diss. Göteborg.

Østby, Andreas E., 2005: Kebabnorsk ordbok. Oslo.

Uppdaterad 25 mars 2014