• Huvudmeny

Stadsmål

Andersson, Lars-Gunnar, 1994: Stadsspråkets födelse. I: Språkbruk, grammatik och språkförändring. Festskrift till Ulf Teleman. Lund.

Bertils, Klara, 2017: Umeåsvenskan. Ett norrländskt stadsspråk. I: Edlund & Nordman (red.) Språkmöten i Västerbotten och Österbotten. Umeå & Vasa 2017. S. 50–63.

The Copenhagen Study in Urban Sociolinguistics I-II. F. Gregersen & I. L. Pedersen (utg.) Copenhagen 1991.

Ivars, Ann-Marie, 1994: Svenska stadsmål i Finland. I: Nordiska dialektstudier: föredrag vid femte nordiska dialektologkonferensen i Sigtuna 17-21 augusti 1994. Utg. Maj Reinhammar. Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet genom dialektenheten i Uppsala. Ser. A:27. Uppsala.

Ivars, Ann-Marie, 1996: Stad och Bygd. Finlandssvenska stadsmål i ett regionalt och socialt perspektiv. Folkmålsstudier 37.

Ivars, Ann-Marie, 1998: Urban colloquial Swedish in Finland. I: Folia linguistica XXXII/1-2 (1998). The Hague.

Loman, Bengt, 1991: Studiet av stadsmål i Norge och Sverige 1850-1950. I: Folkmålsstudier 33.

Malmberg, Anna & Nordberg, Bengt, 1994: Language use in rural and urban settings. I: Nordberg, Bengt (ed.), The sociolinguistics of urbanization:  The case of the Nordic countries. Berlin/New York.

Nuolijärvi, Pirkko: Begreppet stadsmål och den urbana dialektologin. I: Våra språk i tid och rum. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet utgivna genom Mirja Saari. B:21.

Pedersen, Inge Lise, 2001: Bymålenes stilling i Danmark. En oversigt og diskussion. I: Våra språk i tid och rum. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet utgivna genom Mirja Saari. B:21.

Stadtsprachenforschung : ein Reader. Red. H. Löffler och L. Hofer. (Germanische Linguistik 202/205.) 2010.

Uppdaterad 28 maj 2018