• Huvudmeny

Hälsingland, Ängersjö socken

Inspelat 1970
KI: Kvinnlig informant född 1908 (62 år)
Int: Intervjuare

En ilsken tjur och dess framfart

Int: hu månge kor hade ni unjefär då
KI: jaa dä va lite olika tå börje mä förste åra vi va där sö hade vi’nt mer än en (..) tre stycken
Int: hä
KI: män sen feck vi’n fäm säx
Int: d’ä ju så hemst mä båser där sö
KI: jaa
Int: de kanske (..) va ändå gamlare
KI: åssä- en gång hade vi en elaken tjur
Int: jaha
KI: då vi va där / å vi hade ju tjuran i skogen på dän tin
Int: mm
KI: å vi skull föLje kröttra henåt Lingåsbäcken oppi Lingåsen
Int: jaha
KI: å ((harkling)) n dänn tjurn dä var Kröjar-Anna å je sömm va där
Int: mm
KI: å skull gå mä kröttra / å tjurn dän vart elak se sö han sätt iväg hän (..) opp ätte hean (..) n Öjengshean här
Int: jaha
KI: å hemövver
Int: ja
KI: å je ät- å je va fäll dum å då ha fäll aldri tordes nu e / je sätt iväg ätte’n fö je sa dä dä tänk om han kom in på Öjengsvallsvägen å möte nönn å kute på’röm / ((skratt)) å dä bLåste å dä störma dän dan sö / vi hörde ingenting å ha han kuta på mä sö int å je ha skrecke alldeles sö
Int: jaha
KI: sö int ha nön hört dä’ä
Int: nä
KI: mäne (..) män vi feck da hem’n te kvälln ja han kåm da hem / män då va han så sint sö då (..) då tordes je inte väre ensammen ner i Valln me’n ent
Int: nähä
KI: utan då jeck dä kam döm en hel hop dit tå bujäntar
Int: jaha
KI: åe / män då släffte vi aldrig ut’n nå mer
Int: nähä
KI: då va Slaktar-Sven hit å slakta’n / sen
Int: jaha
KI: å tog ja han tog ihäL’n da där å tog’n på’n lastbil hem / te Sveg
Int: jaha
KI: å / å (..) nä / de va inte gött å ha slike tjurer e
Int: nä härregu häll / t’sönt arbet
KI: ja så farlett
Int: ja
KI: män de jeck ju förstås
Int: jo / dä måssta ju gå
KI: jaha / n visste’nt nå anne på dän tin
Int: nä
KI: än skull ha tjuran ute
Int: nä
KI: män dä
Int: javisst / d’ä kLart
KI: ä’nt sö nu e
Int: nää / d’ä kLart

Översättning

Int: Hur många kor hade ni ungefär då?
KI: Ja det var lite olika, till att börja med de första åren vi var där så hade vi inte mer än en tre stycken.
Int: Nähä.
KI: Men sedan fick vi en fem, sex.
Int: Det är ju så hemskt med bås där så.
KI: Ja.
Int: Det kanske var ändå äldre?
KI: Och så… en gång hade vi en elak tjur…
Int: Jaha.
KI: då vi var där, och vi hade ju tjurarna i skogen på den tiden.
Int: Mm.
KI: Och vi skulle följa korna häråt Lingåsbäcken uppe i Lingåsen.
Int: Jaha.
KI: Och… den där tjuren… Det var Kröjar-Anna och jag som var där…
Int: Mm.
KI: och skulle gå med korna. Och tjuren den blev elak se, så han satte iväg här upp efter hedarna, Öjingshedarna här…
Int: Jaha.
KI: och hemöver.
Int: Ja.
KI: Och jag eft… och jag var väl dum och då, hade väl aldrig tordats det nu inte. Jag satte iväg efter honom, för jag sa det, tänk om han kommer in på Öjingsvallsvägen och möter någon och springer på dem. (skratt) Och det blåste och det stormade den dagen så. Vi hörde ingenting, och hade han på sprungit på mig så inte, och jag hade skrikit alldeles så mycket…
Int: Jaha.
KI: så inte hade någon hört det inte.
Int: Nä.
KI: Men, men vi fick då hem honom till kvällen, ja han kom då hem. Men då var han så arg så då, då tordes jag inte vara ensam nere i Vallen med honom inte.
Int: Nähä.
KI: Utan då gick det, kom de en hel hop dit av bujäntorna.
Int: Jaha.
KI: Och… men då släppte vi aldrig ut honom något mer.
Int: Nähä.
KI: Då kom Slaktar-Sven hit och slaktade honom sedan.
Int: Jaha.
KI: Och tog, ja han slaktade honom då där och tog honom på en lastbil hem, till Sveg.
Int: Jaha.
KI: Och, och… Nej, det var inte gott att ha sådana tjurar inte.
Int: Nej, herregud heller. Ett sådant arbete.
KI: Ja så farligt.
Int: Ja.
KI: Men det gick ju förstås.
Int: Jo, det måste ju gå.
KI: Jaha. Man visste inte något annat på den tiden…
Int: Nä.
KI: än att man skulle ha tjurarna ute.
Int: Nä.
KI: Men det…
Int: Javisst, det är klart.
KI: är inte så nu inte.
Int: Nää. Det är klart.

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)