• Huvudmeny

Härjedalen, Lillhärdals socken

Inspelat 1984
KI: Kvinnlig informant född 1914 (70 år)
Int: Intervjuare

Maja och hennes syster delar säng med en hund. Systern får lus i skolan.


KI: ô dä va sô kahlt sô dä händâ att mö kunnjâ int tô å ôss kLäda nå mö krûp neri fälldn / män då hadd dôm en hund / ô hânnj feck e (..) vûLjâ mö skull lijje undi fällda lamä ôss män dä vill’n itt / män ûppe i sännjen vûLjâ’n vôr / män mö stuppâ ne’n neåt fotûm ô ô dâr feck’en lijje telles mö ha sômnâ å ô då krûp’en ûpp att ô la se ovanå fällda hânnj
Int: låg ni tillsammans du å din syster
KI: jaa då / mö låg ilag
Int: mm
KI: ô vi va tvungen ligge när n ena vändâ se va n ara tvjungen vände se fôr ânnârs varst’e fôr kahlt åt ryjja
Int: mm
KI: ô mö varst lusû ô / fôr (dôm) hade lusû e onggâ ho i sine klass
Int: jaså
KI: män mö fLidd å ôss lusa (sô ûm) ingen hemme vesste nô ûm’e nå n pappa kûmm att från (..) skoja sô hade mö fLitt å ôss lusa
Int: va var’ä för slags lus dä då
KI: ja dä va både kLälus ô huvvûlus / mö to å- ho va sôm en ânnân luskång ho
Int: systra di
KI: jaa / ô hoö / mö to å ôss sârsjten ô stuppâ’n uti e snjöfônnj / ô dâr feck’en vôr tess hân tinâ fram att på vårn / ô mö tjwättâ å mö kambâ ô mö (..) mö kambâ ôss utivi e brickâ ô dräfte huvvulus
Int: jaså
KI: sô
Int: hade ni enkom kam för de här
KI: jaha va luskammâ
Int: jaså
KI: jaha / sô mö hade’e sakt vedervärdit

Översättning

KI: Och det var så kallt så det hände att vi kunde inte ta av oss kläderna när vi kröp ner i fällen. Men då hade de en hund, och han fick, ville vi skulle ligga under fällen tillsammans med oss men det ville han inte. Men uppe i sängen ville han vara. Men vi stoppade ner honom neråt fötterna och, och där fick han ligga tills vi hade somnat, och då kröp han upp igen och la sig ovanpå fällen han.
Int: Låg ni tillsammans du och din syster?
KI: Jaa då, vi låg tillsammans.
Int: Mm.
KI: Och vi var tvungna att ligga, när den ena vände sig var den andra tvungen att vända sig för annars blev det för kallt om ryggen.
Int: Mm.
KI: Och vi blev lusiga också, för (de) hade lusiga ungar hon i sin klass.
Int: Jaså.
KI: Men vi rengjorde oss från löss (så om) ingen hemma visste något om det. När pappa kom åter från skogen så hade vi rengjort oss från löss.
Int: Vad var det för slags lus det då?
KI: Ja, det var både klädlus och huvudlus. Vi tog av o… Hon var som en annan luskung hon.
Int: Din syster?
KI: Jaa. Och hon… Vi tog av oss särken och stoppade den i en snödriva, och där fick den vara tills den tinade fram igen på våren. Och vi tvättade och vi kammade och vi, vi kammade oss över en bricka och dräpte huvudlus.
Int: Jaså.
KI: Så…
Int: Hade ni bara kam för det här?
KI: Jaha, var luskammar.
Int: Jaså.
KI: Jaha. Så vi hade det allt vedervärdigt.

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)