• Huvudmeny

Medelpad, Ljustorp

Inspelat 1952
MI: Manlig informant född 1883 (69 år)
Int: Intervjuare

Det skrömtade i fäbodstugan

Int: å ni själv har ju vare med om oppe i Årasjöboan / inte sant
MI: joo / jaa / hä va en sôm hette ((namnet bortklippt)) å jag sôm jeck dit n vår för många många år sen / då va’re ju inte så tjinket ôm man jeck på en tjäderlek eller ôm man skôt n hara på vårn heller / för dä va inte så strängt / å då jeck ve at e (..) febo / Anners-Anners feboa dänna / å sätt ôss där på bron å skulle vänta ôm kvälln / gôrfinnt e vär va’re å / å då ve hadde sätt ôss där på bron så feck ve höre att ä jeck in’ni i boa där / sa ve trodde ju att ä va nagen sôm hadde gått dit förut å hadde gått in’i boa / före ôss / sa då steg ve å ôpp å skulle gå in’i boa / men (..) dåra va lässt hon så ingan komme ve in / å då va’re (..) unnafalle dä lutte där boa där dôm hadde sätt ôpp boa dänna sa dä va högt at utsia dä va no drygt en haLv en meter / sôm dä va sjellna emilla backen å boa / sôm va byggd på påLer / sa då sa ve at varandre att trolet sa hadde nagen krôp’unner’ä där å knack’ôpp unner gôLve för te skrämme’ôss / sa ve jeck ju å titte etter men ingan / inga männisj va där e / å va dä va dä / dä feck ve ingen klarhet på / men nanting va’rä för (..) dä kan ja ju jöra én på att ja hôrde / s’att ja vet ett

Översättning

Int: Och ni själv har ju varit med om oppe i Årasjöboan! Inte sant?
MI: Joo. Jaa. Det var en som hette ((namnet bortklippt)) och jag som gick dit en vår för många, många år sedan. Då var det ju inte så kinkigt om man gick på en tjäderlek eller om man sköt en hare på våren heller. För det var inte så strängt. Och då gick vi till en fäbod, Anders-Anders fäbod där, och satte oss där på yttertrappan och skulle vänta om kvällen. Jättefint väder var det också. Och då vi hade satt oss där på trappan så fick vi höra att någon gick inne i fäbodstugan där. Så vi trodde ju att det var någon som hade gått dit förut och hade gått in i fäbodstugan före oss. Så då steg vi också upp och skulle gå in i fäbodstugan. Men dörren var låst den, så inte (eg. ingalunda) kom vi in. Och då var det sluttningen, det sluttade där fäbodstugan… där de hade satt upp fäbodstugan där, så det var högt åt utsidan, det var nog drygt en halv meter som det var skillnad mellan marken och fäbodstugan, som var byggd på pålar. Så då sa vi åt varandra att troligtvis så hade någon krupit under där och knackat upp under golvet för att skrämma oss. Så vi gick ju och tittade efter men inte (eg. ingalunda), ingen människa var där inte. Och vad det var det, det fick vi ingen klarhet i. Men någonting var det, för det kan jag ju gå ed på att jag hörde, så att jag vet inte.


Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)