• Huvudmeny

Södermanland, Eskilstuna

Inspelning 1 från 1967 och inspelning 2 från 1995
MI: Manlig informant född 1919 (48 år vid inspelning 1 och 76 år vid inspelning 2)
Int: Intervjuare

Inspelning 1: ”dom här mopedernas intåg”

Int: hur mycke eh du har jur också
MI: ja har inga jur seru / för dä där går inte / för eh (..) förr i tidn då jick dä ju bra här men nu fick man ju sitta hemma varenda sönda å titta om foLk stängde grindar
Int: jaa
MI: fö dä har ju bivi den (..) den orningen på foLk å särskilt nu / dom här mopedernas intåg vet du då har dom ju hoftång i fickan å kLipper av trådarna
Int: hmhm / mm
MI: så fick man gå eh varje kväll å laga / all trå
Int: mm
MI: för annars rink- ringde dom här om nätterna å sa nu ä konna i Nyfors / nu ä’Lom i Granjärde
Int: ((skratt)) mm
MI: så dä va dä va ente så roLit
Int: mm
MI: man fick inte hat ifre nånting helt
Int: näe / nä de måste ju va probLem när de ligger så nära
MI: jaa / förr då va ju foLk eh (..) fostrade te dä att eh s- ä rä en grinn så ska den stängas
Int: mm
MI: men du vet dä ä sjlut på dä 

Källa: Bengt Nordberg och Eva Sundgren, Uppsala universitet

Inspelning 2: ”mopedens infarande här i samhälle”

Int: va ha- va had- va hade ni för jordbruk här / hade ni nå jur nån gång eller
MI: oj ja / här ja
Int: jaa
MI: här (ha vi) hästar å grisar å kor å (..) allting / men sen sjluta vi mä kor (..) nittenasexti / för då kan man gott säja så här att (..) mopedens (..) infarande här i samhälle då jick dä inte / för då stängde inte människer grindar / å då (..) dom kLippte av taggtrådar å / då jick då inte å hålla på längre
Int: nää
MI: för dä fanns ett tillstånd här när polisen stog här å lyste (dom) sa så här nu får ni efter konna för dom är vi Tunavallen / (på en nå mornar) / för då stängde int- då var dä sjlut mä dä där m- när mopederna kom / dom stängde ju aldri nåra grindar / ungdomar
Int: orka inte gå av å s-
MI: ja å sen kLippte dom av trådar å dom / vet
Int: jaha
MI: så då jick dä inte längre / sen hade vi ungjur kvar här till nittenhundra (..) sjutti

Källa: Bengt Nordberg och Eva Sundgren, Uppsala universitet

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)