• Huvudmeny

Projekt

En stor del av vårt arbete med dialekter bedrivs i projektform. Projekten har stor spännvidd vad gäller innehåll, omfattning och målgrupper. Målgrupperna kan vara både allmänheten, forskare och studenter.

Forskningsprojekt

Vår dialektforskning är inriktad på variation och förändring i det svenska språksamhället, både när det gäller språkbruk och språksituation. Flera av forskningsprojekten är externfinansierade eller bedrivs i samarbete med andra. Det gäller Svenskan i Amerika, Svenska som pluricentriskt språk och Svenska dialekter i förändring.

Ordböcker och europeisk språkatlas

Vi arbetar med två långsiktiga ordboksprojekt, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna (OÖD) och Svenskt dialektlexikon (SDL). Vi deltar även i det UNESCO-understödda alleuropeiska samarbetsprojektet Atlas Linguarum Europae (ALE), där arbetet pågår med en europeisk språkatlas.

Läromedel

En dialekthandbok, som ska bli ett aktuellt läromedel, håller på att utarbetas. Ett kortfattat läromedel i svenska som andraspråk, där dialekter och namn behandlas, har påbörjats och kommer att publiceras här på webbplatsen.

Uppdaterad 13 september 2017